# Шүүгч, Шүүх бүрэлдэхүүн Нарийн бичгийн дарга Орчуулагч, Хэлмэрч Нэхэмжлэгч, түүний өмгөөлөгч, ИТөлөөлөгч Хариуцагч, түүний өмгөөлөгч, ИТөлөөлөгч Бусад оролцогч Нэхэмжлэлийн шаардлага Шүүх хуралдаан болох огноо Танхим Тойм
1 З.Гүлбарша А.Бахытбек - С.Нурхуат, өмгөөлөгч Я.Сьезд Төрийн Аудитын газар, аудитор Д.Назгүл 17 БӨН-202202/НА-СТА-ТШЗ төлбөрийн шаардлагын зарим хэсгийг хүчингүй болгуулах тухай 2024-06-18 09:00:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
2 З.Гүлбарша А.Бахытбек А.Бахытгүл , өмгөөлөгч Я.Сьезд Аймгийн Боловсрол, шинжлэх ухааны газар, дарга С.Хонаев Дутуу олгосон тэтгэмжийн зөрүүг олгохыг даалгах 2024-06-10 09:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
3 З.Гүлбарша Н.Айгерим Б.Серикбол Дэлүүн сумын ИТХ, М.Абужалел Дэлүүн сумын ИТХ-ын2024.02.01-ний өдрийн 97 дугаар тогтоолыг хүчингүй болгох 2024-05-24 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
4 З.Гүлбарша Н.Айгерим К.Күлиза, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Я.Сьезд Аймгийн Нийгмийн датгаалийн газар, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Х.Мейрамгүл Тэтгэвэр тогтоохыг даалгах 2024-05-20 09:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
5 М.Риза Н.Айгерим А.Ахмерей А.Жылыбай, өмгөөлөгч С.Нургайып Бугат сумын Засаг дарга, Х.Ерлан захирамжийг илт хууль бусад тооцуулах 2024-05-17 15:00:00 Иргэний танхим Үзэх
6 З.Гүлбарша М.Ердос С.Парилаш, өмгөөлөгч Я.Сьезд Боловсрол, шинжлэх ухааны газрын дарга С.Хонаев тэтгэмж гаргуулах 2024-05-13 13:00:00 Иргэний танхим Үзэх
7 З.Гүлбарша А.Бахытбек Б.Серикбол Дэлүүн сумын ИТХ, М.Абужалел Тогтоол хүчингүй болгох 2024-05-13 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
8 З.Гүлбарша А.Бахытбек Б.Серикбол Дэлүүн сумын ИТХ, М.Абужалел Тогтоол хүчингүй болгох 2024-05-13 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
9 М.Риза А.Бахытбек Т.Хуаныш А.Жылыбай, өмгөөлөгч С.Нургайып Бугат сумын Засаг дарга, Х.Ерлан Бугат сумын Засаг даргын 2019 оны А/59 дугаартай захирамжийг илт хууль бус болохыг тогтоолгох 2024-05-10 13:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
10 С.Еркеш Н.Айгерим Н.Мендигүл, өмгөөлөгч Я.Сьезд Баяннуур сумын ИТХ, төлөөлөгч С.Нургайып Тогтоол хүчингүй болгох 2024-05-06 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
11 З.Гүлбарша Н.Айгерим Аймгийн Прокурорын газрын хяналтын прокурор аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн хяналтын улсын байцаагч С.Бахытбект холбогдох шийтгэлийн хуудаст өөрчлөлт оруулах тухай 2024-05-01 10:00:00 Иргэний танхим Үзэх
12 З.Гүлбарша Н.Айгерим Аймгийн Прокурорын газрын хяналтын прокурор аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн хяналтын улсын байцаагч Б.Галымбект холбогдох шийтгэлийн хуудаст өөрчлөлт оруулах тухай 2024-05-01 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
13 М.Риза А.Бахытбек А.Ахмерей А.Жылыбай, өмгөөлөгч С.Нургайып Бугат сумын Засаг дарга, Х.Ерлан Бугат сумын Засаг даргын 2016 оны А/59 дугаартай захирамж илт хууль бус болохыг тогтоох 2024-04-29 13:00:00 Иргэний танхим Үзэх
14 С.Еркеш Н.Айгерим Аймгийн Прокурорын газрын хяналтын прокурор аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн хяналтын улсын байцаагч С.Айбаршад холбогдох шийтгэлийн хуудаст өөрчлөлт оруулах тухай 2024-04-29 11:00:00 Иргэний танхим Үзэх
15 С.Еркеш Н.Айгерим Аймгийн Прокурорын газрын хяналтын прокурор аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн хяналтын улсын байцаагч И.Досымбект холбогдох шийтгэлийн хуудаст өөрчлөлт оруулах тухай 2024-04-29 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
16 С.Еркеш Н.Айгерим Аймгийн Прокурорын газрын хяналтын прокурор аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн хяналтын улсын байцаагч Шийтгэлийн хуудаст өөрчлөлт оруулах тухай 2024-04-29 08:00:00 Иргэний танхим Үзэх
17 М.Риза М.Ердос Аймгийн Прокурорын газрын хяналтын прокурор аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн хяналтын улсын байцаагч Аманжолд холбогдо шийтгэлийн хуудаст өөрчлөлт оруулах тухай 2024-04-26 10:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
18 З.Гүлбарша М.Ердос Аймгийн Прокурорын газрын хяналтын прокурор аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн хяналтын улсын байцаагч Енсегенд холбогдох шийтгэлийн хуудаст өөрчлөлт оруулах тухай 2024-04-26 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
19 М.Риза М.Ердос Аймгийн Прокурорын газрын хяналтын прокурор аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн хяналтын улсын байцаагч Мөнхбаярт холбогдох шийтгэлийн хуудаст өөрчлөлт оруулах тухай 2024-04-25 11:00:00 Иргэний танхим Үзэх
20 М.Риза М.Ердос Аймгийн Прокурорын газрын хяналтын прокурор аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн хяналтын улсын байцаагч Ризагүлд холбогдох шийтгэлийн хуудаст өөрчлөлт оруулах тухай 2024-04-25 10:00:00 Иргэний танхим Үзэх

Нийт: 486 мэдээ байна.