# Шүүгч, Шүүх бүрэлдэхүүн Нарийн бичгийн дарга Орчуулагч, Хэлмэрч Нэхэмжлэгч, түүний өмгөөлөгч, ИТөлөөлөгч Хариуцагч, түүний өмгөөлөгч, ИТөлөөлөгч Бусад оролцогч Нэхэмжлэлийн шаардлага Шүүх хуралдаан болох огноо Танхим Тойм
1 С.Еркеш Т.ЕРКЕГҮЛ Т.Айтуган, төлөөлөгч С.Нургайып, өмгөөлөгч А.Серикжан аймгийн Засаг дарга, төлөөлөгч Я.Сьезд, Б.Мухамед захирамж хүчингүй болгох 2023-10-12 09:00:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
2 С.Еркеш Т.ЕРКЕГҮЛ Т.Ханжархан, өмгөөлөгч Я.Сьезд Нийгмийн даатгалын хэлтэс, төлөөлөгч Н.Жанарбек Тэтгэвэр тогтоохыг даалгах 2023-10-10 09:00:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
3 М.Риза А.Бахытбек Жанбо Ди ХХК, төлөөлөгч З.Марат, өмгөөлөгч Я.Сьезд Гаалийн улсын байцаагч Х.Жанаргүл Шийтгэлийн хуудас хүчингүй болгох 2023-09-22 09:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
4 С.Еркеш Т.ЕРКЕГҮЛ Т.Айтуган, төлөөлөгч С.Нургайып, өмгөөлөгч А.Серикжан аймгийн Засаг дарга, төлөөлөгч Я.Сьезд, Б.Мухамед захирамж хүчингүй болгох 2023-09-18 09:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
5 М.Риза А.Бахытбек Жанбо Ди ХХК, төлөөлөгч З.Марат, өмгөөлөгч Я.Сьезд Гаалийн улсын байцаагч Х.Жанаргүл Шийтгэлийн хуудас хүчингүй болгох 2023-09-08 09:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
6 З.Гүлбарша М.Ердос Б.Жанерке Ш.Мөнхөө, М.Ганбат өмгөөлөгч Х.Зулхаш Алтай сумын Засаг дарга, төлөөлөгч Я.Сьезд Газрын маргаан 2023-08-25 09:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
7 З.Гүлбарша М.Ердос Т.Манкей Аудитын газар, төлөөлөгч С.Нурлан Акт хүчингүй болгох 2023-08-17 09:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
8 З.Гүлбарша М.Ердос - М.Ганбат Алтай сумын Засаг дарга Газрын маргаан 2023-08-10 13:00:00 Иргэний танхим Үзэх
9 З.Гүлбарша М.Ердос - Т.Айтуган, өмгөөлөгч С.Нургайып Аймгийн Засаг дарга, төлөөлөгч Я.Сьезд Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын 2023 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдрийн Б/11 дүгээр захирамжийг хүчингүй болгуулах 2023-08-01 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
10 З.Гүлбарша М.Ердос Б.Жанерке С.Көшей, төлөөлөгч Х.Байдолда Цэнгэл сумын Засаг дарга “Цэнгэл сумын 5 дугаар багийн нутаг дэвсгэр “Ид гоёх” хэмээх улсын тусгай хамгаалалттай газарт барьсан С.Андений 8х4 харьцаатай модон байшинг буулгаж, буурийг нь цэвэрлэж байгаль хамгаалагчид хүлээлгэж өгөх тухай захиргааны акт гаргахыг Цэнгэл сумын Засаг 2023-07-31 14:00:00 Иргэний танхим Үзэх
11 З.Гүлбарша М.Ердос Б.Жанерке А.Ерлан Татварын хэлтсийн улсын байцаагч, М.Игилик, төлөөлөгч Ш.Ескендир Шийтгэлийн хуудас хүчингүй болгох 2023-07-05 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
12 М.Риза А.Бахытбек А.Гылымхан, төлөөлөгч Я.Сьезд Аймгийн Засаг дарга, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Ө.Тиянах Газрын маргаан 2023-06-30 13:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
13 М.Риза А.Бахытбек Б.Зураш, Б.Есей, өмгөөлөгч Х.Зулхаш Толбо сумын Засаг дарга газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ хүчингүй болгох 2023-06-28 13:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
14 М.Риза А.Бахытбек Б.Зураш, Б.Есей, өмгөөлөгч Х.Зулхаш Толбо сумын Засаг дарга газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ хүчингүй болгох 2023-06-28 13:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
15 С.Еркеш Т.ЕРКЕГҮЛ С.Жадыра, төлөөлөгч Я.Сьезд МАНУТХГХЗахиргаа Тушаал хүчингүй болгох 2023-06-28 08:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
16 З.Гүлбарша М.Ердос Д.Сапаргали, өмгөөлөгч Д.Айбек Аймгийн Засаг дарга, Аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар Газар эзэмшүүлэхийг даалгах 2023-06-27 14:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
17 З.Гүлбарша М.Ердос Д.Сапаргали, өмгөөлөгч Д.Айбек Аймгийн Засаг дарга, Аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар Газар эзэмшүүлэхийг даалгах 2023-06-23 13:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
18 С.Еркеш Т.ЕРКЕГҮЛ С.Жадыра, төлөөлөгч Я.Сьезд МАНУТХГХЗахиргаа тушаал хүчингүй болгох 2023-06-23 08:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
19 С.Еркеш Т.ЕРКЕГҮЛ Б.Жанерке Т.Көпжасар, өмгөөлөгч Х.Зулхаш Бугат сумын Засаг дарга Гуравдагч этгээд Ж.Барбол, өмгөөлөгч Х.Бакен газрын маргаан 2023-06-20 08:00:00 Иргэний танхим Үзэх
20 З.Гүлбарша М.Ердос Т.Хосылбай, өмгөөлөгч Х.Зулхаш Нийгмийн даатгалын хэлтэс, төлөөлөгч Н.Жанарбек Тэтгэвэр тогтоохыг даалгах 2023-06-07 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх

Нийт: 421 мэдээ байна.