Image

ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН БИЕЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

Баян-Өлгий аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхээс 2022 оны 01, 02 дугаар сард 131 гүйцэтгэх хуудас бичигдэж, Баян-Өлгий аймаг дахь ШүүхНийт: 14 мэдээ байна.