# Шүүгч, Шүүх бүрэлдэхүүн Нарийн бичгийн дарга Орчуулагч, Хэлмэрч Прокурор Шүүгдэгч, түүний өмгөөлөгч Хохирогч, түүний өмгөөлөгч, иргэний нэхэмжлэгч Холбогдсон хэрэг Шүүх хуралдаан болох огноо Танхим Тойм
1 а.Дауренбек Т.ЕРКЕГҮЛ Х.Өрен Т.Фарида, А.Жансерик, С.Аманбек, Я.Сьезд, Х.Зулхаш, Х.Тилеухавыл, А.Серикжан, С.Нургайып С.Ариунбаяр 22.1-1 2023-10-11 09:00:29 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
2 Ө.Бахытбек Н.Айгерим А.Дорждэрэм С.Ербол, Б.Даулет, Н.Махаббат, Я.Сьезд, Х.Бакен, Х.Зулхаш А.Еркегүл ЭХ22.1-1 2023-10-10 09:00:00 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
3 Х.Талгат Н.Айгерим Жанерке Я.Дина А.Архалых /Д.Айбек/ М.Наурызбек, Б.Өлзийсүрэн, Баянннуур сумын Засаг даргын тамгын газар 17.1-2.1, 17.12-1 2023-09-21 10:00:00 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
4 а.Дауренбек Т.ЕРКЕГҮЛ Б.Жанерке А.Дорждэрэм Х.Хурметбек Х.Гүлгайша 17.3-1 2023-09-21 08:00:30 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
5 Х.Талгат А.Бахытбек Б.Жанерке А.Дорждэрэм Б.Асылбек С.Тилеуберди А.Ханымгүл 13.10-1 2023-09-15 14:00:47 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
6 Х.Талгат А.Бахытбек А.Дорждэрэм Б.Тилеубек Н.Алия 11.4-1 2023-09-15 09:00:17 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
7 Ө.Бахытбек Н.Айгерим Б.Жанерке Х.Өрен Т.Фарида, А.Жансерик, С.Аманбек Б.Ариунбаяр 22.1-1 2023-09-14 09:00:12 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
8 Х.Талгат Н.Айгерим Жанерке Я.Дина А.Архалых /Д.Айбек/ М.Наурызбек, Б.Өлзийсүрэн 17.12-1, 17.1.2-1 2023-09-13 15:42:57 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
9 Х.Талгат А.Бахытбек Б.Жанерке А.Дорждэрэм А.Жанарбек Т.Бахыт Р..Артелхан 11.6-1 2023-09-13 09:00:48 Иргэний танхим Үзэх
10 А.Дауренбек Н.Айгерим Я.Дина К.Өмирбек, Д.Батдэлгэр, Х.Даваахүү А.Серикжан С.Нургайып Б.Хосбаяр Б.Сарантуяа, С.Буяндалай Б.Лувсан-Очир ЭХ27.10-4.1 2023-09-13 09:00:00 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
11 Х.Талгат А.Бахытбек Б.Жанерке А.Дорждэрэм Х.Нурсултан Н.МеЙРАМБЕК 17.7-1 2023-09-12 09:00:49 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
12 а.Дауренбек Т.ЕРКЕГҮЛ Б.Жанерке Х.Өрен К.Нурбол, А.Серикжан, Д.Айбек, С.Тилеуберди О.Танан 17.1-2.1 2023-09-11 14:00:21 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
13 а.Дауренбек Т.ЕРКЕГҮЛ А.Дорждэрэм Ц.Ганбаатар Ц.Буянтогтох 17.1-1 2023-09-11 09:30:22 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
14 а.Дауренбек Т.ЕРКЕГҮЛ Б.Жанерке А.Дорждэрэм Т.Аманжол Нагашбай 11.6-1 2023-09-11 09:00:56 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
15 а.Дауренбек Т.ЕРКЕГҮЛ Б.Жанерке Х.Өрен К.Нурбол, А.Серикжан, Д.Айбек, С.Тилеуберди О.Танан 17.1-2.1 2023-09-07 16:12:52 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
16 А.Дауренбек Т.ЕРКЕГҮЛ Х.Өрен Т.Фарида, А.Жансерик, С.Аманбек, Я.Сьезд, Х.Тилеугавал, Х.Зулхаш, А.Серикжан, С.Нургайып Б.Ариунбаяр ЭХ22.1-1 2023-09-06 09:00:00 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
17 А.Дауренбек Т.ЕРКЕГҮЛ Б.Жанерке А.Дорждэрэм Б.Рамазан, Т.Бахыт М.Ерлан ЭХ11.6-1 2023-09-06 08:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
18 Ө.Бахытбек Н.Айгерим А.Дорждэрэм Д.Алмасбек Ж.Жайнагүл, С.Алтай 11.6-2 2023-08-31 10:00:53 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
19 Ө.Бахытбек Н.Айгерим А.Дорждэрэм М.Бахытгүл, М.Рота, Х.Арна, С.Жанерке, Я.Сьезд, А.Кадирбек, С.Нургайып Ж.Самат, Х.Зулхаш ЭХ15.1-3 2023-08-29 08:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
20 Ө.Бахытбек Н.Айгерим Б.Арманбек А.Дорждэрэм Ж.Акбар, А.Данабек, С.Жоламан, С.Нурсултан, Х.Айнур, Р.Амангелд, М.Касиран, С.Сьезхан, С.Нургайып, С.Тилеуберди, С.Алтай, Д.Айбек А.Тасхын, Н.Бахытгүл ЭХ11.1-2.1 2023-08-28 09:00:00 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй

Нийт: 1186 мэдээ байна.