# Шүүгч, Шүүх бүрэлдэхүүн Нарийн бичгийн дарга Орчуулагч, Хэлмэрч Прокурор Шүүгдэгч, түүний өмгөөлөгч Хохирогч, түүний өмгөөлөгч, иргэний нэхэмжлэгч Холбогдсон хэрэг Шүүх хуралдаан болох огноо Танхим Тойм
1 А.Дауренбек Н.Айгерим А.Дорждэрэм М.Анар, Б.Айнур, Х.Бакен, Х.Зулхаш, Д.Мөнх-Эрдэнэ Х.Света, Б.Ахерке, М.Маржан, Н.Алтынгүл ЭХ22.1-1, 2024-09-05 08:30:00 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
2 А.Дауренбек, Х.Талгат, Ө.Бахытбек Н.Айгерим А.Дорждэрэм И.Тилеужан, Я.Сьезд, Д.Айбек С.Ахбөпе, Д.Бахытгүл, А.Серикжан ЭХ12.1-4 2024-08-28 13:30:00 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
3 а.Дауренбек, Х.Талгат, Ө.Бахытбек Н.Айгерим Д.Аянагүл Г.Уугантамир, С.Нургайып Ч.Дээмроол 11.1-.2-2.4 2024-08-28 09:00:23 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
4 Ө.Бахытбек Н.Айгерим Т.Хуаныш Д.Аянагүл М.Бахытгүл, Х.Арна, С.ЖАнерке, М.Рота Ж.Самат, Х.Зулхаш 15.1-3 2024-08-26 09:00:19 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
5 Х.Талгат А.Бахытбек Д.Аянагүл Б.Даулет, Н.Махаббат, С.Ербол, Д.Эрдэнэчимэг, Я.Сьезд, Х.Зулхаш, Х.Бакен, К.Жархынбек ЭХ22.1-1 2024-08-23 08:00:00 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
6 Ө.Бахытбек Н.Айгерим Т.Хуаныш Д.Аянагүл Ц.Берикбол, С.Тилеуебрди А.Март 11.6-2, 11.7-1.1 2024-08-21 09:00:46 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
7 А.Дауренбек А.Бахытбек Д.Аянагүл А.Архалых, С.Алтай С.Миша ЭХ17.1-2.1 2024-08-01 08:30:00 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
8 А.Дауренбек Н.Айгерим Я.Дина К.Серикбай, Х.Танат, А.Серикжан, Х.Бакен З.Отгонтуяа ЭХ22.4-1 2024-07-29 08:30:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
9 А.Дауренбек Н.Айгерим А.Дорждэрэм Е.Манзал, Ө.Берикбол, Б.Эрдэнэбулган, Ш.Төмөрчулуун, Мөнхбаяр,.Бахыт, Д.Айбек, С.Алтай, Х.Зулхаш К.Бахат, Х.Хазез, Н.Жума, Е.Серикжан, С.Малшыбай, Б.Берикбол, Е.Мергенбай, Х.Тилеугавал ЭХ17.12-2.1, 2.4, 11.6-2 2024-07-26 09:00:00 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
10 А.Дауренбек А.Бахытбек Д.Аянагүл Х.Ерузах Ш.Авил ЭХ23.2-1 2024-07-24 13:30:00 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
11 А.Дауренбек А.Бахытбек Д.Аянагүл Х.Ерузах Ш.Авил ЭХ23.2-1 2024-07-24 09:40:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
12 А.Дауренбек А.Бахытбек Д.Аянагүл Б.Аманкелди, А.Жахсылых, С.Тилеуберди М.Булбулжан, М.Хайрол, Б.Аманжол, А.Жолдыбек ЭХ17.1-2.4, 17.1-1 2024-07-24 09:00:00 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
13 Ө.Бахытбек А.Бахытбек Д.Аянагүл Х.Бахытбол ЭХ27.10-5 2024-07-22 13:30:00 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
14 А.Дауренбек А.Бахытбек Д.Аянагүл Т.Наурызбек, Я.Сьезд К.Турарбек, М.Айбек ЭХ18.7-1 2024-07-22 09:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
15 А.Дауренбек Н.Айгерим М.Парида Х.Хызыр, С.Тилеуберди С.Айжан, Х.Нуржибек ЭХ27.10-4.1 2024-07-19 09:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
16 А.Дауренбек Н.Айгерим М.Парида Х.Хызыр, С.Тилеуберди С.Айжан, Х.Нуржибек ЭХ27.10-4.1 2024-07-19 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
17 Х.Талгат А.Бахытбек Д.Аянагүл Б.Даулет, Н.Махаббат, С.Ербол Д.Эрдэнэчимэг, Я.Сьезд, Х.Зулхаш, Х.Бакен, К.Жархынбек, А.Еркегүл ЭХ22.1-1 2024-07-18 13:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
18 А.Дауренбек Н.Айгерим Д.Аянагүл А.Архалых, С.Алтай С.Миша ЭХ17.1-2.1 2024-07-18 09:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
19 А.Дауренбек Н.Айгерим А.Дорждэрэм М.Анар, Б.Айнур, Б.Бат-Ерөөлт, Н.Оюунчимэг Х.Света, Б.Ахерке, М.Маржан, Н.Алтынгүл 22.1-1 2024-07-17 08:30:51 Эрүүгийн танхим Үзэх
20 Ө.Бахытбек Н.Айгерим Т.Хуаныш Д.Аzнагүл Х.Арна, М.Бахытгүл, С.Жанерке, М.Ротө, А.Кадирбек, Х.Бакен, Я.Сьезд, С.Нургайып Ж.Самат, Х.Зулхаш 15.1-3 2024-07-16 13:30:31 Эрүүгийн танхим Үзэх

Нийт: 1577 мэдээ байна.