Шүүгчдийн танилцуулга

  • 2021-11-11

ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧ АКРАНЫ ДАУРЕНБЕК

 

1977 онд Ховд аймгийн Буянт суманд төрсөн,

1987-1997 онд Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын 1-10 жилийн сургуулийг суралцсан төгссөн.

1997-2001 онд "Улаанбаатар эрдэм" Хууль зүйн дээд сургуулийг эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн, хуульч. /2006 он/

2016 онд Монголын үндэсний их сургуульд “Хууль зүйн ухааны магистр”-ын зэрэг хамгаалсан.

Монгол Улсын Шүүхийн шүүгчийн "Дөтгөөр түшээ" зэрэг дэвтэй.

2004.06.08-2007.01.08-ны өдрийг хүртэл Баян-Өлгий аймаг дахь Сум дундын шүүхэд шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга,

2007.01.08-2008.03.10-ны өдрийг хүртэл Баян-Өлгий аймаг дахь Сум дундын шүүхэд шүүгчийн туслах бөгөөд шүүх хуралдааны нарийн бичгийн даргаар ажиллаж байгаад Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2008 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрийн 60 дугаартай зарлигаар Баян-Өлгий аймаг дахь Сум дундын шүүхийн шүүгчээр томилогдсон.

2008.03.10-2013.12.18-ны өдрийг хүртэл Баян-Өлгий аймаг дахь Сум дундын шүүхийн шүүгч,

2013.12.18-2015.06.30-ны өдрийг хүртэл Сум дундын 2 дугаар шүүхийн шүүгч,

2015.06.30-2017.05.12-ны өдрийг хүртэл Баян-Өлгий аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч,

2017.05.12-ны өдрөөс Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийн 95 дугаар зарлигаар Баян-Өлгий аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгчээр томилогдсон ба 2021 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөс Баян-Өлгий аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгчээр сонгогдон ажиллаж байна.

 

 

ШҮҮГЧ ХАЖЕКБЕРИЙН ТАЛГАТ 

1982 онд Баян-Өлгий аймгийн Өлгий суманд төрсөн,

1990-1998 онд Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын 3-10 жилийн сургуулийг, 1998-2000 онд Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын ахлах сургуулийг тус тус суралцсан төгссөн.

2000-2004 онд "Хилийн цэргийн дээд сургууль"-ийг эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн, хуульч. /2005 он/

2016 онд Монголын үндэсний их сургуульд “Хууль зүйн ухааны магистр”-ын зэрэг хамгаалсан.

2004.10.01-2005.02.21-ний өдрийг хүртэл "Заман" ХХК-д хуулийн зөвлөх,

2005.02.23-2005-2006.03.21-ний өдрийг хүртэл Баян-Өлгий аймгийн Шүүхийн тамгын хэлтсийн орчуулагч,

2006.03.21-2007.01.08-ны өдрийг хүртэл Баян-Өлгий аймгийн шүүхэд шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга,

2007.01.08-2013.12.17-ны өдрийг хүртэл Баян-Өлгий аймаг дахь Сум дундын шүүхэд шүүгчийн туслах бөгөөд шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга,

2013.12.17-2015.07.01-ний өдрийг хүртэл Сум дундын 2 дугаар шүүхэд шүүгчийн туслах,

2015.07.01-2019.02.28-ны өдөр хүртэл Баян-Өлгий аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн туслахаар ажиллаж байгаад Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2019 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн 27 дугаартай зарлигаар Баян-Өлгий аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчээр томилогдон ажиллаж байна.

 

ШҮҮГЧ БАТСҮХИЙН БОЛОРМАА

1976 онд Увс аймгийн Улаангом суманд төрсөн,

1984-1994 онд Увс аймгийн Ерөнхий боловсролын 4 дүгээр сургуулийг суралцсан төгссөн.

1994-1998 онд Монгол улсын их сургуулийг түүхч мэргэжлээр, 2004-2008 онд эрх зүйч мэргэжлээр тус тус төгссөн, хуульч.

2001.01.23-2008.12.31-ний өдөр хүртэл Увс аймгийн шүүхийн Тамгын хэлтэст архивын эрхлэгч, мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн, шүүгчийн туслах, 

2009.01.01-2013.12.24-ний өдөр хүртэл Увс аймаг дахь Сум дундын шүүхэд шүүгчийн туслах бөгөөд шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга, 

2013.12.24-2015.06.30-ны өдөр хүртэл Сум дундын 24 дүгээр шүүхэд шүүгчийн туслах, 

2015.07.01-2015.12.31-ний өдөр хүртэл Улс аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхэд шүүгчийн туслах, 

2015.01.04-2020.05.21-ний өдөр хүртэл Увс аймаг дахь Өмгөөлөгчдийн зөвлөлд өмгөөлөгч, 

2020.05.21-ний өдрөөс Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2020 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдрийн 42 дугаартай зарлигаар Баян-Өлгий аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн  шүүгчээр томилогдон ажиллаж байна.