Тамгын газрын дарга

  • 2021-11-10

БАТЫРХАНЫ ЕРХАНАТ
Батырхан овогтой Ерханат  1981 онд Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумд төрсөн.
2006 онд Их Засаг их сургуулийг эрх зүйч мэргэжлээр тус төгссөн.
Б.Ерханат нь 2007.01.08 онд Баян-Өлгий аймгийн шүүхийн орчуулагч,
2008.03.19 онд Баян-Өлгий аймаг дахь Сум дундын шүүхийн шүүгчийн туслах,
2008.10.14 онд Баян-Өлгий аймгийн шүүхийн мэдээлэл, лавлагааны мэргэжилтэн,
2011-10-17 онд Баян-Өлгий аймгийн Захиргааны хэргийн шүүхийн шүүгчийн туслах,
2012-10-23 онд Баян-Өлгий аймгийн шүүхийн Тамгын хэлтсийн дарга,
2013.12-2015.07.01-ны хүртэл Захиргааны хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх болон Сум дундын 2 дугаар шүүхийн Тамгын газрын дарга,
2015 оны 7 дугаар сараас эхлэн өнөөг хүртэл Баян-Өлгий аймаг дахь шүүхийн тамгын газрын даргаар томилогдон ажиллаж байна.