# Шүүгч, Шүүх бүрэлдэхүүн Нарийн бичгийн дарга Орчуулагч, Хэлмэрч Прокурор Шүүгдэгч, түүний өмгөөлөгч Хохирогч, түүний өмгөөлөгч, иргэний нэхэмжлэгч Холбогдсон хэрэг Шүүх хуралдаан болох огноо Танхим Тойм
1 С.Өмирбек, Д.Көбеш А.Бахытбек Б.Жанерке Т.Өсөхболд К.Өмиргүл, өмгөөлөгч Н.Оюунчимэг, Г.Ганбат Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч О.Айбота, иргэний хариуцагч: Д.Сандыгаш, О.Айкүмис, М.Еламан, М.Бүлдирген, Х.Сайран, М.Шүкир, Х.Бота, А.Нуржан, Т.Гүлдана, Т.Калима ЭХТА 22.1-1 /Эрх мэдэл, албан тушаалын байдлаа урвуулан ашиглах/ 2023-10-06 16:00:21 Иргэний танхим Тойм гараагүй
2 С.Өмирбек, Д.Көбеш А.Бахытбек Б.Жанерке Я.Дина С.Уатхан, өмгөөлөгч Х.Зулхаш хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч Х.Роза ЭХТА 16.8-1 /Хүүхдэд садар самууныг сурталчлах, уруу татах/, 13.5-1 /Заналхийлэх/ 2023-10-06 15:30:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
3 С.Өмирбек, Д.Көбеш Н.Айгерим Б.Жанерке Х.Өрен З.Ахтилек, Ш.Асет, Х.Сейлбек, А.Нурмухамед, хууль ёсны төлөөлөгч Х.Назгүл, Р.Хадылбек, өмгөөлөгч Х.Зулхаш, Т.Бахыт, С.Тилеуберди М.Сакен, Ш.Ерханат, иргэний нэхэмжлэгч Х.Амангүл ЭХТА 18.7-2 /Мөнгөн тэмдэгт, үнэт цаас, төлбөр тооцооны хэрэгсэл хуурамчаар бэлтгэх, ашиглах/ 2023-10-06 14:30:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
4 С.Өмирбек, Д.Көбеш А.Бахытбек Х.Өрен Б.Гүлжаукар, Ж.Алтан, өмгөөлөгч С.Нургайып, С.Алтай ЭХТА 11.6-1 /Хүний эрүүл мэндэд хөнгөн хохирол санаатай учруулах/ 2023-10-06 14:00:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
5 С.Өмирбек, Д.Көбеш А.Бахытбек Х.Өрен К.Хавалхас, өмгөөлөгч А.Серикжан Ж.Айгүл ЭХТА 22.1-1 /Эрх мэдэл, албан тушаалын байдлаа урвуулан ашиглах/ 2023-10-06 13:40:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
6 С.Өмирбек, Д.Көбеш Н.Айгерим Р.Гүлбарим З.Жансери, Ж.Лаззат ЗтХ 5.4-4.1 2023-10-06 13:25:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
7 С.Өмирбек, Д.Көбеш А.Бахытбек Б.Жанерке Р.Гүлбарим Т.Асылхан Т.Айнур ЗтХ 5.4-4.1, 4.2, 6.20-7 2023-10-06 13:10:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
8 С.Өмирбек, Д.Көбеш А.Бахытбек Р.Гүлбарим Ш.Какеша ЗтХ 14.7-5 2023-10-06 13:00:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
9 С.Өмирбек, Д.Көбеш А.Бахытбек А.Дорждэрэм Б.Айболат, өмгөөлөгч А.Кадирбек, С.Нургайып Х.Жанболат, өмгөөлөгч С.Алтай ЭХ 13.10-1 /Хувь хүний нууцад халдах/ 2023-09-15 14:30:00 Иргэний танхим Үзэх
10 С.Өмирбек, Д.Көбеш А.Бахытбек Х.Өрен Х.Алемгүл, өмгөөлөгч С.Нургайып хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч Ш.Рая ЭХ 23.2-1 /Боловсролын диплом хуурамч болохыг мэдсээр байж ашиглах/ 2023-09-15 14:00:00 Иргэний танхим Үзэх
11 С.Өмирбек, Д.Көбеш А.Бахытбек Я.Дина Д.Жомарт, өмгөөлөгч Х.Бакен хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч Я.Жарыс ЭХ 23.2-1 /Боловсролын диплом хуурамч болохыг мэдсээр байж ашиглах/ 2023-09-15 13:30:00 Иргэний танхим Үзэх
12 С.Өмирбек, Д.Көбеш А.Бахытбек Р.Гүлбарим Б.Түмэнжаргал хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч А.Мягмардорж ЗтХ 14.7-3.1 2023-09-15 13:10:00 Иргэний танхим Үзэх
13 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Н.Айгерим - Р.Гүлбарим Холбогдогч Ш.Айдос - ЗтХ-14.7-5 2023-08-31 11:00:00 Иргэний танхим Үзэх
14 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш А.Бахытбек М.Нурасыл Р.Гүлбарим Холбогдогч Ц.Нурбулан - ЗтХ-14.7-5 2023-08-31 10:30:00 Иргэний танхим Үзэх
15 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш А.Бахытбек Б.Арманбек Р.Гүлбарим Холбогдогч Х.Сьезд Б.Манаргүл ЗтХ-5.4-5.1, 4.2, 6.20-7 2023-08-31 09:30:00 Иргэний танхим Үзэх
16 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Н.Айгерим - Я.Дина О.Хажет, С.Серикжан, өмгөөлөгч А.Серикжан, Х.Тилеугавал Р.Шохан, өмгөөлөгч С.Алтай ЭХТА-11.6-2 /Бүлэглэж хүний эрүүл мэндэд хөнгөн хохирол санаатай учруулах/ 2023-08-31 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
17 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Н.Айгерим - Я.Дина Б.Турым, өмгөөлөгч Б.Энхзаяа, Хыргауыл, өмгөөлөгч Л.Эрдэнэцэцэг, Х.Зулхаш ЭХТА-17.4-2.1 /Албан тушаалын байдлаа ашиглаж, хөрөнгө завших/ 2023-08-31 08:30:00 Иргэний танхим Үзэх
18 А.Дауренбек Т.ЕРКЕГҮЛ Б.Жанерке Х.Өрен К.Нурбол, А.Серикжан, Д.Айбек, С.Тилеуберди О.Танат, С.Сарантуяа ЭХ17.1-2.1 2023-06-30 09:00:00 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
19 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш А.Бахытбек - Х.Өрен А.Сүхбаатар, өмгөөлөгч н.Батжаргал Т.Золзул ЭХТА-11.1-2.4 /тусгайлан бэлтгэсэн зэвсгийн чанартай зүйл хэрэглэн хүний эрүүл мэндэд хүнд хохирол санаатай учруулах/ 2023-06-26 14:30:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
20 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш А.Бахытбек М.Нурасыл Х.Өрен Б.Нурбол, өмгөөлөгч Д.Айбек М.Айдана, хууль ёсны төлөөлөгч А.Ерменхан ЭХТА-12.5-2.1 /Арван зургаан насанд хүрээгүй хүнтэй бэлгийн харьцаанд орж, жирэмсэн болгосон/ 2023-06-26 14:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх

Нийт: 324 мэдээ байна.