# Шүүгч, Шүүх бүрэлдэхүүн Нарийн бичгийн дарга Орчуулагч, Хэлмэрч Нэхэмжлэгч, түүний өмгөөлөгч, ИТөлөөлөгч Хариуцагч, түүний өмгөөлөгч, ИТөлөөлөгч Бусад оролцогч Нэхэмжлэлийн шаардлага Шүүх хуралдаан болох огноо Танхим Тойм
1 Х.Мейрамбек М.Ердос Көркем ХХК, төлөөлөгч А.Ерболат, өмгөөлөгч К.Жархынбек Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын тамгын газар, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Х.Бахытгүл Ажлын хөлс гаргуулах тухай 2023-10-09 13:30:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
2 Х.Мейрамбек Н.Айгерим Көркем ХХК, төлөөлөгч А.Ерболат, өмгөөлөгч К.Жархынбек Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын тамгын газар, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Х.Бахытгүл Ажлын хөлс 174,032,673 төгрөг гаргуулах тухай 2023-09-21 13:30:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
3 Х.Мейрамбек Н.Айгерим Н.Хумырзах М.Айбек 39,000,000 төгрөг гаргуулах тухай 2023-09-19 10:30:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
4 Х.Мейрамбек Н.Айгерим Ш.Мухамед, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Я.Сьезд Баян-Өлгий аймгийн Алтанцөгц сумын Ерөнхий боловсролын сургууль, захирал С.Авдикадир Ажилгүй байсан хугацааны цалин гаргуулах тухай 2023-09-19 09:30:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
5 Х.Мейрамбек Н.Айгерим Х.Муса, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Я.Сьезд - Ажилласан байдал тогтоолгох тухай 2023-09-19 09:00:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
6 К.Бүлдирген Т.ЕРКЕГҮЛ - Х.Жамигүл /ит.т Я.Сьезд/ - Ажиллаж байсан байдлыг тогтоолгох тухай 2023-09-18 14:30:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
7 К.Бүлдирген Т.ЕРКЕГҮЛ - А.Ерболат /ит.т Я.Сьезд/ - Ажиллаж байсан байдлыг болон малчин байсан байдлыг тогтоолгох тухай 2023-09-18 14:00:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
8 К.Бүлдирген Т.ЕРКЕГҮЛ - Х.Күлшекер - Улсад ажилласан байдал болон хөдөлмөрийн дэвтэрийн жинхэнэ эзэмшигчээр тогтоолгох тухай 2023-09-18 13:30:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
9 К.Бүлдирген Т.ЕРКЕГҮЛ - М.Ноосгой /өм Д.Айбек/ - Ажилласан байдал тогтоолгох тухай 2023-09-18 10:30:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
10 К.Бүлдирген Т.ЕРКЕГҮЛ - Р.Аманкелди /ит.т Х.Бакен/ - Ажилласан байдал тогтоолгох тухай 2023-09-18 10:00:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
11 К.Бүлдирген Т.ЕРКЕГҮЛ - Х.Адеби - Улсад ажилласан байдал тогтоолгох тухай 2023-09-18 09:30:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
12 К.Бүлдирген Т.ЕРКЕГҮЛ - С.Хуантай - Ажилласан байдал тогтоолгох тухай 2023-09-18 09:00:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
13 К.Бүлдирген, Б.Раушан, Х.Мейрамбек Н.Айгерим И.Жанатхан,итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Я.Сьезд - Шүүгчийн захирамжид гаргасан гомдол 2023-09-15 15:00:00 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
14 К.Бүлдирген Т.ЕРКЕГҮЛ - И.Дауылбай Б.Нуркелди 4000000 төгрөг гаруулах тухай 2023-09-15 14:10:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
15 К.Бүлдирген Т.ЕРКЕГҮЛ - Баян-Өлгий аймагийн Прокурорын газар С.Адилет 2088400 төгрөг гаргуулах тухай 2023-09-15 13:30:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
16 К.Бүлдирген Т.ЕРКЕГҮЛ - Гүнзэгэстэй ХХК /ит.т Н.Очирбат/ А.Нурбек /ит.т Х.Бакен/ 1560150 төгрөг гаргуулах тухай 2023-09-14 14:00:56 Иргэний танхим Тойм гараагүй
17 К.Бүлдирген Т.ЕРКЕГҮЛ - Амандых Жарасхан Март Алтыншаш нар Цэнгэл сумын Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сугууль Зэрэг дэвийн нэмэгдлийг нөхөн олгохыг даалгах тухай 2023-09-13 13:30:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
18 К.Бүлдирген Т.ЕРКЕГҮЛ - А.Бахытгүл /ит.т Я.Сьезд/ Баян-Өлгий аймгийн Боловсролын газар, Буянт хүүхдийн цэцэрлэг Тэтгэмж 3799988 төгрөг гаргуулах тухай 2023-09-13 10:00:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
19 К.Бүлдирген Т.ЕРКЕГҮЛ - Е.Серикгүл /өмгөөлөгч Х.Зулхаш/ Ш.Дауит /өмгөөлөгч Я.Сьезд/ Дундын хөрөнгөөс өөрт болон хүүхдүүдэд оногдох хувийг гаргуулах тухай 2023-09-13 09:00:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
20 К.Бүлдирген Т.ЕРКЕГҮЛ - Стандартформ ХХК Ж.Бямбасүрэн 17753895 төгрөг гаргуулах тухай 2023-09-12 14:00:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй

Нийт: 3852 мэдээ байна.