# Шүүгч, Шүүх бүрэлдэхүүн Нарийн бичгийн дарга Орчуулагч, Хэлмэрч Нэхэмжлэгч, түүний өмгөөлөгч, ИТөлөөлөгч Хариуцагч, түүний өмгөөлөгч, ИТөлөөлөгч Бусад оролцогч Нэхэмжлэлийн шаардлага Шүүх хуралдаан болох огноо Танхим Тойм
1 С.Өмирбек, Д.Көбеш Н.Айгерим К.Депутат, өмгөөлөгч Ө.Эрдэнэ-Очир Ш.Асемгүл, Х.Хайрат Ш.Амантай, М.Серикгүл, А.Серикжан, Е.Малик Сэлбэгийн дэлгүүрийн өмчлөгчөөр тогтоолгох тухай 2023-10-06 11:30:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
2 С.Өмирбек, Д.Көбеш Н.Айгерим Б.Жанерке К.Муратхан, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Х.Бакен С.Галым, өмгөөлөгч С.Нургайып Саравчтай хашаа хороо, хоёр пүнз, өвсний хашааны хууль ёсны өмчлөгчөөр тогтоолгох тухай. 2023-10-06 11:00:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
3 С.Өмирбек, Д.Көбеш Н.Айгерим Г.Амантай, өмгөөлөгч С.Нургайып Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын Засаг дарга, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч М.Саулеш Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын Засаг даргын 2021.09.13-ны өдрийн Б/15 дугаартай захирамжийг хүчингүй болгож, Өлгий сумын ЕБ-ын 5 дугаар сургуулийн захирлын үүрэгт ажилд эгүүлэн тогтоолгох тухай 2023-10-06 10:30:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
4 С.Өмирбек, Д.Көбеш Н.Айгерим Баян-Өлгий аймгийн Прокурорын газар, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Д.Дуламжав М.Динмухамед, өмгөөлөгч С.Нургайып 41011126 төгрөг гаргуулах тухай 2023-10-06 10:00:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
5 С.Өмирбек, Д.Көбеш Н.Айгерим Хазына ХХК, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Х.Хуаныш Ш.Адилбек, өмгөөлөгч Б.Мөнхзаяа 14,130,000 төгрөг гаргуулах тухай 2023-10-06 09:30:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
6 С.Өмирбек, Д.Көбеш Н.Айгерим Б.Жанерке М.Мерейгүл Б.Аманжол Гэрлэлт цуцлуулах, хүүхдүүдийг өөрийн асрамжид авах, хүүхдүүдийг эцгээр нь тэжээн тэтгүүлэх тухай 2023-10-06 09:00:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
7 С.Өмирбек, Д.Көбеш А.Бахытбек Капитрон банк, захирал М.Ержан Нөхөд ХХК, А.Достыхбек, өмгөөлөгч Х.Чинбат Зээлийн төлбөрт 150,621,111.25 төгрөг гаргуулах тухай 2023-10-06 08:30:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
8 С.Өмирбек, Д.Көбеш Н.Айгерим Б.Ханапия, өмгөөлөгч Я.Сьезд . Мал маллаж, малчин байсныг тогтоолгох тухай 2023-09-15 13:00:00 Иргэний танхим Үзэх
9 С.Өмирбек, Д.Көбеш Н.Айгерим Б.Жанерке М.Мерейгүл Б.Аманжол Гэрлэлт цуцлуулж, хүүхдүүдийг өөрийн асрамжид авч, эцгээр нь тэжээн тэтгүүлэх тухай 2023-09-15 11:40:00 Иргэний танхим Үзэх
10 С.Өмирбек, Д.Көбеш Н.Айгерим Хазына ХХК, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Х.Хуаныш Ш.Адилбек, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч А.Ахерке 14,130,000 төгрөг гаргуулах тухай 2023-09-15 11:20:00 Иргэний танхим Үзэх
11 С.Өмирбек, Д.Көбеш Н.Айгерим Ч.Туяа, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Г.Батзаяа М.Хозыбек, өмгөөлөгч А.Серикжан Гэм хорын хохирол 14,345,500 төгрөг гаргуулах тухай 2023-09-15 11:00:00 Иргэний танхим Үзэх
12 С.Өмирбек, Д.Көбеш Н.Айгерим ЭрчимБаян-Өлгий ХК, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч А.Серикжан Баян-Өлгий аймгийн Биеийн тамир, спортын газар, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Х.Уатхан, С.Бекет 80,088,933 төгрөг гаргуулах тухай 2023-09-15 10:45:00 Иргэний танхим Үзэх
13 С.Өмирбек, Д.Көбеш Н.Айгерим ЭрчимБаян-Өлгий ХК, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч А.Серикжан Баян-Өлгий аймгийн МСҮТ, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч П.Бахытбек, Т.Айгул 52,983,144 төгрөг гаргуулах тухай 2023-09-15 10:30:00 Иргэний танхим Үзэх
14 С.Өмирбек, Д.Көбеш М.Ердос Рысжан ХХК, Н.Бейбитхан, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч А.Серикжан Баян-Өлгий аймгийн ЗДТГ, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч К.Назерке, Б.Хазира Үл хөдлөх хөрөнгийг чөлөөлж өгөхийг хариуцагчид үүрэг болгох тухай 2023-09-15 10:10:00 Иргэний танхим Үзэх
15 С.Өмирбек, Д.Көбеш Н.Айгерим Б.Жанерке М.Ахжархын, өмгөөлөгч С.Нургайып Ж.Онгар, өмгөөлөгч Я.Сьезд Гэрлэлт цуцлуулж, хүүхдийг өөрийн асрамжид авч, эцгээр нь тэжээн тэтгүүлж, гэр бүлийн гишүүдийн хамтран өмчлөх дундын эд хөрөнгөөс өөрт нь болон хүүхдэд ногдох хувь, хуваарьт хөрөнгө гаргуулах тухай. 2023-09-15 09:50:00 Иргэний танхим Үзэх
16 С.Өмирбек, Д.Көбеш Н.Айгерим Т.Нурлан, өмгөөлөгч Д.Айбек, Х.Зулхаш Сагсай сумын Засаг дарга /К.Бауыржан/, өмгөөлөгч Т.Байгонак, Я.Сьезд Захирамжийг хүчингүй болгож, ажилд эгүүлэн тогтоолгох тухай 2023-09-15 09:20:00 Иргэний танхим Үзэх
17 С.Өмирбек, Д.Көбеш Н.Айгерим "Бэрс финанс ББСБ" ХХК, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Д.Нэмэхбаяр, О.Батжаргал Х.Адеби, өмгөөлөгч Х.Зулхаш Зээлийн гэрээний үүргийн гүйцэтгэл 19,273,274 төгрөг гаргуулах тухай 2023-09-15 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
18 С.Өмирбек, Д.Көбеш А.Бахытбек Капитрон банк, захирал М.Ержан Нөхөд ХХК, А.Достыхбек Зээлийн төлбөрт 150,621,111.25 төгрөг гаргуулах тухай 2023-09-15 08:30:16 Иргэний танхим Үзэх
19 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш А.Бахытбек - Р.Манат нар, өмгөөлөгч Х.Бакен ШШГГ, Б.Айнур, Б.Энхжаргал Хөрөнгийн үнэлнээний тайланг хүчингүй болгуулах тухай 2023-08-31 16:56:00 Иргэний танхим Үзэх
20 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш А.Бахытбек - Капитрон банк, захирал М.Ержан Нөхөд ХХК, А.Достыхбек, өмгөөлөгч С.Асланбек Зээлийн төлбөрт 150,621,111.25 төгрөг гаргуулах тухай 2023-08-31 16:00:00 Иргэний танхим Үзэх

Нийт: 490 мэдээ байна.