Image

ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН БИЕЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

Баян-Өлгий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхээс 20


Image

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2022 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ

Баян-Өлгий аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 2022 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар өмнөх оны үлдэгдэл 8 хэр


Image

ХОХИРОГЧООР ТОГТООГДСОН БОЛОН ЯЛ ШИЙТГҮҮЛСЭН ХҮНИЙ ТАЛААР ТОВЧ СУДАЛГАА /2021 он/

Баян-Өлгий аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шийтгэх тогтоолоор 2021 онд гэмт хэрэг үйлдэж гэм буруутаНийт: 14 мэдээ байна.