Тамгын газар холбоо барих

  • 2023-11-23

Овог, нэр

Албан тушаал

Холбоо барих утасны дугаар

1.

Батырханы Ерханат

Шүүхийн Тамгын газрын дарга

70422416, 99418767

2.

Мадениетийн Ерлан

Шүүхийн үйлчилгээний хэлтсийн дарга

99418341

3.

Тапал Хуаныш

Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн

70422882, 95116374

4.

Тыныбайн Рашат

Мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн

99159437

5.

Өлзийсайханы Мөнхцэцэг

Шүүгчийн туслах /давах/

70422336, 80090910

6.

Мейрамханы Айдынгүл

Шүүгчийн туслах /захиргаа/

70422121, 99528868

7.

Таукегийн Маншүк

Шүүгчийн туслах /иргэн/

70423513, 99416323

8.

Мухамедийн Маншук

Шүүгчийн туслах /иргэн/

70423513, 99159367

9.

Бадауигийн Ардабек

Шүүгчийн туслах /иргэн/

70423513, 95877766

10.

Бекболатын Хундыз

Шүүгчийн туслах /иргэн/

70423513, 99426101

11.

Табигатын Айбек

Шүүгчийн туслах /эрүү/

70423513, 99482986

12.

Нэгдэлханы Болатбек

Шүүгчийн туслах /эрүү/

70423513, 94342828

13.

Асет Айсагүл

Шүүгчийн туслах /эрүү/

70423513, 99425014

14.

Арпа Бахытбек

Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга

95616894

15.

Болатханы Арманбек

Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга

95253795

16.

Ныгметийн Айгерим

Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга

94678385

17.

Мекенжаны Ердос

Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга

94771444

18.

Сураганы Еркин

Эвлэрүүлэн зуучлагч

70422580, 99427844

19.

Болатхан Перизат

Ахлах нягтлан бодогч

99410002

20.

Акремханы Ахмерей

Орчуулагч

99424399

21.

Байдолдагийн Жанерке

Орчуулагч

94930003

22.

Серикийн Нуртай

Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч

99205950

23.

Камелиятын Нурсауле

Эвлэрүүлэн зуучлагчийн туслах ажилтан

70423513, 99161190

24.

Жуков Нурберген

Нярав

94186660

25.

Рымханы Аманкелди

Бичиг хүргэгч

95527070

26.

Тосонгийн Ганбаатар

Жолооч

95425342

27.

Күнгейбайн Максим

Жолооч

94334777

28.

Есерийн Айболат

Слесарь

99424197

29.

Азатын Ашкон

Үйлчлэгч

99419794

30.

Турсынханы Баршагүл

Үйлчлэгч

99165799

31.

Менгилис Нурасыл

Архивын гэрээт ажилтан

94475435