Шүүхийн захиргааны албан хаагчид

  • 2023-11-23

Баян-Өлгий аймаг дахь шүүхийн Тамгын газар нь шүүхийн захиргааны 30 ажилтантай. Тамгын газрын даргаар 2012 оноос эхлэн Батырханы Ерханат ажиллаж байна. Тус шүүхийн Тамгын газарт шүүхийн үйлчилгээний хэлтсийн даргаар М.Ерлан, мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтнээр Т.Хуаныш, мэдээлэл технологийн мэргэжилтнээр Т.Рашат. шүүгчийн туслахаар Н.Болатбек, А.Айсагүл, Т.Айбек, Ө.Мөнхцэцэг, М.Айдынгүл, М.Маншук, Б.Ардабек, Т.Маншүк, Б.Хундыз, Эвлэрүүлэн зуучлагчаар С.Еркин, эвлэрүүлэн зуучлагчийн туслах К.Нурсауле, нягтлан бодогч Б.Перизат, шүүх хуралдааны нарийн бичгийн даргаар М.Ердолс, Т.Еркегүл, А.Бахытбек, Б.Арманбек, нярав Ж.Нурберген, орчуулагчаар А.Ахмерей, Б.Жанерке бичиг хүргэгч Р.Аманкелди, архив-бичиг хэргийн эрхлэгч С.Нуртай, слесарь Е.Айболат, жолооч К.Максим, Т.Ганбаатар, үйлчлэгч А.Ашкон, Т.Баршагүл нар ажилладаг.