# Шүүгч, Шүүх бүрэлдэхүүн Нарийн бичгийн дарга Орчуулагч, Хэлмэрч Прокурор Шүүгдэгч, түүний өмгөөлөгч Хохирогч, түүний өмгөөлөгч, иргэний нэхэмжлэгч Холбогдсон хэрэг Шүүх хуралдаан болох огноо Танхим Тойм
1 Ө.Бахытбек Ж.Ахмарал Я.Дина Н.Ууганбаяр, Х.Зулхаш Л.Владимир, Д.Айбек 11.6-1 2022-12-19 15:00:16 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
2 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Б.Арманбек Б.Жанерке А.Дорждэрэм А.Ховдабай нар, өмгөөлөгч С.Нургайып, Н.Оюунчимэг, Х.Зулхаш, Я.Сьезд Хохирогч Х.Бира, өмгөөлөгч Д.Айбек ЭХ-15.1-3 /Эмнэлгийн тусламж үзүүлэхгүй байх/, ЭХ- 23.5-2 /Хайнга хандах/ 2022-12-16 15:00:00 Иргэний танхим Үзэх
3 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Б.Арманбек - А.Дорждэрэм Т.Бауыржан, өмгөөлөгч С.Нургайып С.Тилеужан, өмгөөлөгч Я.Сьезд 27.10-1/Авто тээврийн хэрэгслийн жолооч хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, түүнд нийцүүлэн гаргасан захиргааны хэм хэмжээний актыг зөрчсөний улмаас хүний эрүүл мэндэд хүндэвтэр хохирол учруулах/ 2022-12-16 14:00:00 Иргэний танхим Үзэх
4 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Н.Айгерим - Х.Өрен Т.Айнур, өмгөөлөгч Х.Зулхаш, Х.Бакен Б.Перизат нар, иргэний нэхэмжлэгч Д.Наран ЭХ-17.4-2.1, 2.2 17.3-2.1 2022-12-16 13:00:00 Иргэний танхим Үзэх
5 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Б.Арманбек - Р.Гүлбарим Холбогдогч А.Хуат Хохирогч А.Еркегүл ЗтХ-5.2-1.1, 1.4 /Олон нийтийн газар хэрүүл маргаан үүсгэж, олон нийтийг үл хүндэтгэсэн/ 2022-12-16 11:40:00 Иргэний танхим Үзэх
6 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Б.Арманбек - Б.Баярмагнай Х.Дөрбетхан, өмгөөлөгч Х.Бакен Х.Берикбол ЭХ-22.1.1 /Нийтийн албан тушаалтан албан тушаалын байдлаа урвуулан ашиглаж өөртөө давуу байдал бий болгосон/ 2022-12-16 10:40:00 Иргэний танхим Үзэх
7 М.Нямбаяр, Н.Туяа, Д.Көбеш Б.Арманбек - Б.Баярмагнай А.Дина , М.Нургүл, өмгөөлөгч Х.Бакен, А.Серикжан М.Саулеш ЭХ-22.1.1 /Нийтийн албан тушаалтан албан тушаалын байдлаа урвуулан ашиглаж өөртөө давуу байдал бий болгосон/ 2022-12-16 10:00:00 Иргэний танхим Үзэх
8 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Б.Арманбек Б.Жанерке Б.Баярмагнай С.Бекет, Б.Ерболат, Ш.Авил, Х.Муратбек, өмгөөлөгч Я.Сьезд, Д.Айбек, Х.Бакен, Д.Эрдэнэчимэг, Х.Зулхаш, Г.Ганбат, Б.Батмөнх, Т.Байгонак Б.Маргулан, өмгөөлөгч А.Серикжан 22.1-1 /Нийтийн албан тушаалтан албан тушаалын байдлаа урвуулан ашиглаж өөртөө давуу байдал бий болгосон/ 2022-11-25 09:45:00 Иргэний танхим Үзэх
9 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Б.Арманбек - Я.Дина К.Өмирбек, өмгөөлөгч Х.Даваахүү, А.Серикжан, С.Нургайып Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч Б.Сарантуяа, өмгөөлөгч Б.Хосбаяр, хохирогч Д.Батдэлгэр, С.Буяндалай, Б.Лувсан-Очир ЭХ-27.10-4.1 /Авто тээврийн хэрэгслийн жолооч хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, түүнд нийцүүлэн гаргасан захиргааны хэм хэмжээний актыг зөрчсөний улмаас хүний амь нас хохирсон/ 2022-11-25 08:45:00 Иргэний танхим Үзэх
10 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Б.Арманбек - Р.Гүлбарим Холбогдогч М.Иврай Хохирогч Б.Айжан ЗтХ-5.4-4.1, 4.2 /Гэр бүлийн хамаарал бүхий харилцаатай хүнийг зодсон, хүсэлт зоригийнх нь эсрэг тодорхой үйлдэл хийхгүй байхыг албадсан/ 2022-11-25 08:20:00 Иргэний танхим Үзэх
11 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Б.Арманбек - Б.Баярмагнай А.Дина , М.Нургүл, өмгөөлөгч Х.Бакен, А.Серикжан М.Саулеш ЭХ-22.1-1 /Нийтийн албан тушаалтан албан тушаалын байдлаа урвуулан ашиглаж өөртөө давуу байдал бий болгосон/ 2022-11-25 08:00:00 Иргэний танхим Үзэх
12 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Б.Даулетжан - А.Дорждэрэм Р.Архалых, өмгөөлөгч Я.Сьезд Б.Маргулан ЭХ-23.2-1 /Хуурамч баримт бичиг ашиглах/ 2022-11-04 11:00:00 Иргэний танхим Үзэх
13 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Б.Арманбек - А.Дорждэрэм С.Жанузах, өмгөөлөгч Х.Бакен А.Ерганат ЭХ-17.1-1 /Хулгайлах/ 2022-11-04 10:30:00 Иргэний танхим Үзэх
14 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Б.Арманбек Орчуулагч А.Ахмерей Б.Баярмагнай Ж.Адалбек нар, өмгөөлөгч Х.Бакен, Т.Бахыт, М.Алмажан, өмгөөлөгч А.Серикжан ЭХ-10.6-1 /Хууль түүнд нийцүүлэн гаргасан захиргааны хэм хэмжээний актаар хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүйн улмаас хүний амь насыг хохироох/ 2022-11-04 10:00:00 Иргэний танхим Үзэх
15 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Б.Даулетжан - Р.Гүлбарим Холбогдогч Е.Жанибек, өмгөөлөгч А.Серикжан Ө.Айжулдыз ЗтХ-5.4-4.1 /Гэр бүлийн хамаарал бүхий харилцаатай хүнийг зодсон/ 2022-11-04 09:30:00 Иргэний танхим Үзэх
16 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Б.Даулетжан - Р.Гүлбарим Холбогдогч Х.Берикбол, өмгөөлөгч С.Нургайып - ЗтХ-14.7-5 /Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхгүй хүн, согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон/ 2022-11-04 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
17 Д.Көбеш, Н.Мөнхжаргал, Л.Алтан Н.Айгерим Орчуулагч А.Ахмерей Х.Өрен С.Расол, М.Володя, М.Есенжол, өмгөөлөгч Х.Бакен, С.Тилеуберди, Д.Айбек, А.Серикжан, С.Алтай, С.Нургайып А.Берденбек, М.Серикболсын 17.12-2.1, 2.2, 2.4 2022-10-20 14:00:00 Иргэний танхим Үзэх
18 Д.Көбеш, Н.Мөнхжаргал, Л.Алтан Н.Айгерим Орчуулагч А.Ахмерей А.Дорждэрэм А.Ертис, А.Архалых, Х.Мейрамбек, Д.Ринат, өмгөөлөгч К.Ержан, С.Тилеуберди, С.Нургайып Х.Жархын 17.12-2-2.2, 2.4 2022-10-20 13:00:00 Иргэний танхим Үзэх
19 Д.Көбеш, Н.Мөнхжаргал, Л.Алтан Н.Айгерим Орчуулагч А.Ахмерей А.Дорждэрэм А.Ертис, А.Архалых, Х.Мейрамбек, Д.Ринат, өмгөөлөгч К.Ержан, С.Тилеуберди, С.Нургайып Х.Жархын 17.12-2-2.2, 2.4 2022-10-20 13:00:00 Иргэний танхим Үзэх
20 Д.Көбеш, Н.Мөнхжаргал, Л.Алтан Н.Айгерим Орчуулагч А.Ахмерей Р.Гүлбарим Холбогдогч С.Аманбек, өмгөөлөгч С.Алтай К.Бахытгүл Зтх-5.4-4.4.1, 4.2, 4.4, 6.20-7 2022-10-20 09:30:00 Эрүүгийн танхим Үзэх

Нийт: 324 мэдээ байна.