# Шүүгч, Шүүх бүрэлдэхүүн Нарийн бичгийн дарга Орчуулагч, Хэлмэрч Прокурор Шүүгдэгч, түүний өмгөөлөгч Хохирогч, түүний өмгөөлөгч, иргэний нэхэмжлэгч Холбогдсон хэрэг Шүүх хуралдаан болох огноо Танхим Тойм
1 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Н.Айгерим - Я.Дина Б.Турым, өмгөөлөгч Б.Энхзаяа, Хыргауыл, өмгөөлөгч Л.Эрдэнэцэцэг, Х.Зулхаш ЭХТА-17.4-2.1 /Албан тушаалын байдлаа ашиглаж, хөрөнгө завших/ 2023-08-31 08:30:00 Иргэний танхим Үзэх
2 А.Дауренбек Т.ЕРКЕГҮЛ Б.Жанерке Х.Өрен К.Нурбол, А.Серикжан, Д.Айбек, С.Тилеуберди О.Танат, С.Сарантуяа ЭХ17.1-2.1 2023-06-30 09:00:00 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
3 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш А.Бахытбек - Х.Өрен А.Сүхбаатар, өмгөөлөгч н.Батжаргал Т.Золзул ЭХТА-11.1-2.4 /тусгайлан бэлтгэсэн зэвсгийн чанартай зүйл хэрэглэн хүний эрүүл мэндэд хүнд хохирол санаатай учруулах/ 2023-06-26 14:30:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
4 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш А.Бахытбек М.Нурасыл Х.Өрен Б.Нурбол, өмгөөлөгч Д.Айбек М.Айдана, хууль ёсны төлөөлөгч А.Ерменхан ЭХТА-12.5-2.1 /Арван зургаан насанд хүрээгүй хүнтэй бэлгийн харьцаанд орж, жирэмсэн болгосон/ 2023-06-26 14:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
5 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Б.Арманбек М.Нурасыл Х.Өрен Н.Зоя, өмгөөлөгч Я.Сьезд К.Айшагүл ЭХ-23.2-1 /Боловсролын диплом хуурамч болохыг мэдсээр байж ашиглах/ 2023-06-26 13:30:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
6 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Б.Арманбек - А.Дорждэрэм М.Бектас, өмгөөлөгч Я.Сьезд Ө.Айнажай ЭХ-23.2-1 /Боловсролын диплом хуурамч болохыг мэдсээр байж ашиглах/ 2023-06-26 13:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
7 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш А.Бахытбек - Я.Дина С.Айболат, өмгөөлөгч Х.Зулхаш Б.Бауыржан ЭХТА-23.2-1 2023-06-19 11:30:00 Иргэний танхим Үзэх
8 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш А.Бахытбек М.Нурасыл Х.Өрен С.Нурболат, өмгөөлөгч Х.Бакен П.Гүлхайын, хууль ёсны төлөөлөгч Х.Саныдгаш, өмгөөлөгч А.Серикжан ЭХТА-12.1-2.1 2023-06-19 11:00:00 Иргэний танхим Үзэх
9 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш А.Бахытбек М.Нурасыл А.Дорждэрэм Т.Кудайберген, өмгөөлөгч К.Ержан Н.Айпатша, Х.Алтынбек, өмгөөлөгч Я.Сьезд ЭХТА-11.6-2 2023-06-19 10:30:00 Иргэний танхим Үзэх
10 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш А.Бахытбек - А.Дорждэрэм Ж.Елеман Х.Бейбит ЭХТА-11.4-1 2023-06-19 10:00:00 Иргэний танхим Үзэх
11 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш А.Бахытбек М.Нурасыл Р.Гүлбарим Холбогдогч Т.Айболат- ЗтХ-14.7-5 2023-06-19 09:30:00 Иргэний танхим Үзэх
12 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш А.Бахытбек - Р.Гүлбарим Холбогдогч Ж.Жанкелди Д.Нуржан ЗтХ-5.4-5.1, 4.2, 6.20-7 2023-06-19 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
13 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш А.Бахытбек - Р.Гүлбарим Холбодогч Х.Нурханат - ЗтХ-14.7-22 2023-06-19 08:30:00 Иргэний танхим Үзэх
14 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Б.Арманбек - Я.Дина Т.Хуралай, өмгөөлөгч Я.Сьезд - ЭХ-23.2-1 /Боловсролын диплом хуурамч болохыг мэдсээр байж ашиглах/ 2023-06-02 15:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
15 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Б.Арманбек - Я.Дина Ч.Бахатжан, Б.Аманбек, А.Бейбит, М.Эрдэнэбат, өмгөөлөгч Х.Зулхаш, Х.Бакен, Я.Баярсайхан, Е.Төлеу М.Цэнд-Очир ЭХ-22.1-1 /Нийтийн албан тушаалтан албан тушаалын байдлаа урвуулан ашиглаж өөртөө давуу байдал бий болгосон/ 2023-05-26 16:30:00 Иргэний танхим Үзэх
16 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш А.Бахытбек - Я.Дина М.Нурхадыл, М.Ахжол, өмгөөлөгч Я.Сьезд, С.Нургайып - ЭХ-11.6-1 /Хүний эрүүл мэндэд хөнгөн хохирол санаатай учруулах/ 2023-05-26 16:00:00 Иргэний танхим Үзэх
17 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш А.Бахытбек - Я.Дина Т.Хуралай, өмгөөлөгч Я.Сьезд С.Нургүл, Б.Айжан ЭХ-23.2-1 /Боловсролын диплом хуурамч болохыг мэдсээр байж ашиглах/ 2023-05-26 15:30:00 Иргэний танхим Үзэх
18 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш А.Бахытбек М.Нурасыл Р.Гүлбарим Холбогдогч Ш.Бахыт Х.Күлзипа ЗтХ-4- 4.2 /Гэр бүлийн хамаарал бүхий харилцаатай хүний хүсэл зоригийнх нь эсрэг тодорхой үйлдэл хийхгүй байхыг албадсан/ 2023-05-26 15:05:00 Иргэний танхим Үзэх
19 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш А.Бахытбек - Х.Өрен Р.Ерхалым, өмгөөлөгч Х.Зулхаш Б.Лашхан, өмгөөлөгч Б.Хосбаяр ЭХ-27.10-3 Автотээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журам зөрчсөний улмаас хүний амь нас хохирох/ 2023-05-26 08:30:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
20 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Б.Арманбек - Я.Дина Я.Бахатжан, Б.Аманбек, А.Бейбит, М.Эрдэнэбат, өмгөөлөгч Х.Зулхаш, Х.Бакен, Я.Баярсайхан, Е.Төлеу М.Цэнд-Очир ЭХ-22.1-1 /Нийтийн албан тушаалтан албан тушаалын байдлаа урвуулан ашиглаж өөртөө давуу байдал бий болгосон/ 2023-05-19 16:20:00 Иргэний танхим Үзэх

Нийт: 388 мэдээ байна.