# Шүүгч, Шүүх бүрэлдэхүүн Нарийн бичгийн дарга Орчуулагч, Хэлмэрч Прокурор Шүүгдэгч, түүний өмгөөлөгч Хохирогч, түүний өмгөөлөгч, иргэний нэхэмжлэгч Холбогдсон хэрэг Шүүх хуралдаан болох огноо Танхим Тойм
1 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ Б.Жанерке Х.Өрен Р.Ерхалым, өмгөөлөгч Х.Зулхаш Б.Лашхан ЭХ-27.10-3 Автотээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журам зөрчсөний улмаас хүний амь нас хохирох/ 2023-05-05 08:30:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
2 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Н.Айгерим - А.Дорждэрэм Н.Баасанжав. өмгөөлөгч Ж.Жаргалбаяр Х.Күлди ЭХ-17.1-2.1 /Хулгайлах/ 2023-04-21 11:00:00 Иргэний танхим Үзэх
3 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш А.Бахытбек - Х.Өрен Д.Бадамцэцэг, өмгөөлөгч С.Тилеуберди Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч К.Серикбай, Н.Жанарбек ЭХ-18-12-1 /Хууль бусаар нийгмийн халамж, үйлчилгээ авах/ 2023-04-21 10:30:00 Иргэний танхим Үзэх
4 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш А.Бахытбек - Х.Өрен Р.Ерхалым, өмгөөлөгч Х.Зулхаш Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч Б.Лашхан ЭХ-27.10-3 Автотээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журам зөрчсөний улмаас хүний амь нас хохирох/ 2023-04-21 10:00:00 Иргэний танхим Үзэх
5 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Н.Айгерим - Х.Өрен Х.Гайнолла, өмгөөлөгч А.Серикжан Хохирогч К.Ахжархын ЭХ-23.2-1 /Боловсролын диплом хуурамч болохыг мэдсээр байж ашиглах/ 2023-04-21 09:30:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
6 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Н.Айгерим - А.Дорждэрэм К.Нуржанар, өмгөөлөгч Х.Зулхаш, А.Серикжан Ж.Манарбек ЭХТА-23.2-1 /Боловсролын дипломыг хуурамч боолхйг мэдсээр байж ашиглах/ 2023-04-21 08:30:00 Иргэний танхим Үзэх
7 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Н.Айгерим Орчуулагч Б.Арманбек А.Дорждэрэм Т.Асылбек, Э.Барс, Х.Берикбол, өмгөөлөгч К.Ержан, С.Тилеуберди, Д.Айбек, шүүгдэгч Х.Берикболын хууль ёсны төлөөлөгч Х.Гүлмайра Х.Омарбек ЭХ-17.1-2.1 /Бүлэглэж хулгайлах гэмт хэргийг хүн байнга амьдрах зориулалттай орон байранд нэвтэрч үйлдсэн/, 17.5-1 /Гээгдэл эд хөрөнгө завших/, 17.12-1 /Мал хулгайлах/ 2023-04-07 16:00:00 Иргэний танхим Үзэх
8 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш А.Бахытбек - А.Дорждэрэм Д.Тилекберди, М.Оразай, өмгөөлөгч С.Тилеуберди, Х.Тилеугавал, К.Өмирбек нар ЭХ-17.12-1 /Мал хулгайлах/, 17.1-2.1, 2.4 /Хулгайлах гэмт хэргийг хүн байнга амьдрах зориулалттай орон байранд нэвтэрч, учрах саадыг арилгах зорилгоор машин механизм ашиглаж үйлдсэн/ 2023-04-07 15:30:00 Иргэний танхим Үзэх
9 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Н.Айгерим - А.Дорждэрэм К.Нуржанар, өмгөөлөгч Х.Зулхаш, А.Серикжан Ж.Манарбек ЭХ-23.2-1 /Боловсролын диплом хуурамч болохыг мэдсээр байж ашиглах/ 2023-04-07 15:00:00 Иргэний танхим Үзэх
10 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Н.Айгерим - Р.Гүлбарим Холбогдогч Ш.Айдос, өмгөөлөгч С.Нургайып Р.Шынай, Ш.Айзаря ЗтХ-5.4-4.2 /Гэр бүлийн хамаарал бүхий харилцаатай хүнийг хүсэл зоригийнх нь эсрэг тодорхой үйлдэл хийхгүй байхыг албадсан/, 6.20-7 /Хүүхдийн дэргэд хүчирхийлэл үйлдсэн/ 2023-04-07 14:30:00 Иргэний танхим Үзэх
11 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Н.Айгерим - Р.Гүлбарим Холбогдогч Ш.Дина, өмгөөлөгч Н.Тилеугавал - ЗтХ-14.7-3.1 /Жолооч согтууруулах ундаа хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон/ 2023-04-07 14:15:00 Иргэний танхим Үзэх
12 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш А.Бахытбек - Р.Гүлбарим Холбогдогч Д.Тохтамурат Т.Шүкир ЗтХ-4-4.1, 4.2 /Гэр бүлийн хамаарал бүхий харилцаатай хүнийг зодсон, хүсэл зоригийнх нь эсрэг тодорхой үйлдэл хийхгүй байхыг албадсан/ 2023-04-07 14:00:00 Иргэний танхим Үзэх
13 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Н.Айгерим - Р.Гүлбарим Холбогдогч А.Нурханат - ЗтХ-14.7-20, 14.7-31 2023-04-07 13:45:00 Иргэний танхим Үзэх
14 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Н.Айгерим Орчуулагч Б.Арманбек Р.Гүлбарим Холбогдогч О.Жанибек Хохирогч Ш.Алтыннур ЗтХ-5.4-4.1/Гэр бүлийн хамаарал бүхий харилцаатай хүнийг зодсон, 6.20-7 /Хүүхдийн дэргэд хүчирхийлэл үйлдсэн/ 2023-04-07 13:30:00 Иргэний танхим Үзэх
15 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Н.Айгерим - Р.Гүлбарим Холбогдогч Н.Ган-Очир - ЗтХ-14.7-5 /Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх нь дуусгавар болсон хүн согтууруулах ундаа хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон/ 2023-04-07 13:15:00 Иргэний танхим Үзэх
16 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш А.Бахытбек - Р.Гүлбарим Холбогдогч О.Бейбит Ш.Сайранхан ЗтХ-5.4-4.2 /Гэр бүлийн хамаарал бүхий харилцаатай хүнийг хүсэл зоригийнх нь эсрэг тодорхой үйлдэл хийхгүй байхыг албадсан/, 6.20-7 /Хүүхдийн дэргэд хүчирхийлэл үйлдсэн/ 2023-04-07 13:00:00 Иргэний танхим Үзэх
17 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ - Я.Дина К.Женис, өмгөөлөгч Х.Бакен Б.Шаригат, А.Жанарбек ЭХ-23.1-2.2 /Хууль сахиулагчийг эсэргүүцэх/ 2023-03-10 13:00:00 Иргэний танхим Үзэх
18 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш А.Бахытбек - Р.Гүлбарим Холбогдогч Н.Энхбаяр, өмгөөлөгч А.Серикжан Д.Мадетхан, өмгөөлөгч С.Алтай ЗтХ-14.7-51 /Жолооч замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчиж бусдын эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд хохирол учруулсан/ 2023-03-10 12:00:00 Иргэний танхим Үзэх
19 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш А.Бахытбек Б.Жанерке Р.Гүлбарим Холбогдогч С.Ерлан, өмгөөлөгч С.Алтай - ЗтХ-14.7-3.1 /Жолооч согтууруулах ундаа хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон/ 2023-03-10 11:30:00 Иргэний танхим Үзэх
20 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш А.Бахытбек - Р.Гүлбарим Холбогдогч Б.Нуркелди И.Дауылбай, өмгөөлөгч С.Алтай ЗтХ-14.7-51 /Жолооч замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчиж бусдын эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд хохирол учруулсан/ 2023-03-10 11:00:00 Иргэний танхим Үзэх

Нийт: 324 мэдээ байна.