# Шүүгч, Шүүх бүрэлдэхүүн Нарийн бичгийн дарга Орчуулагч, Хэлмэрч Прокурор Шүүгдэгч, түүний өмгөөлөгч Хохирогч, түүний өмгөөлөгч, иргэний нэхэмжлэгч Холбогдсон хэрэг Шүүх хуралдаан болох огноо Танхим Тойм
1 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш А.Бахытбек - Р.Гүлбарим Холбогдогч С.Халаган Х.Күнбарша, Х.Вансэмбэрүү ЗтХ-5.4-4.1, 4.2, 6.20-7 //Гэр бүлийн хамаарал бүхий харилцаатай хүнийг зодсон, хүсэлт зоригийнх нь эсрэг тодорхой үйлдэл хийхгүй байхыг албадсан/, 6.20-7 /Хүүхдийн дэргэд хүчирхийлэл үйлдсэн/ 2023-03-10 10:40:00 Иргэний танхим Үзэх
2 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш А.Бахытбек - Р.Гүлбарим Холбогдогч Х.Раушан, өмгөөлөгч Я.Сьезд М.Серикгүл ЗтХ-5.2-1.1, 1.3 /Олон нийтийн газар хэрүүл маргаан үүсгэж, бусдын амгалан тайван байдлыг алдагдуулсан/ 2023-03-10 09:30:00 Иргэний танхим Үзэх
3 Н.Туяа, М.Нямбаяр, Д.Көбеш А.Бахытбек - Я.Дина И.Алемгүл, Ж.Манарбек, өмгөөлөгч Х.Зулхаш, А.Серикжан, Ж.Энхжаргал, Ц.Цэрэнням М.Саулеш ЭХ-22.1-1 / Нийтийн албан тушаалтан албан тушаалын байдлаа урвуулан ашиглаж өөртөө давуу байдал бий болгосон/ 2023-03-10 08:30:00 Иргэний танхим Үзэх
4 Н.Туяа, М.Нямбаяр, Д.Көбеш А.Бахытбек - Б.Баярмагнай Х.Алемгүл, Ж.Манарбек, өмгөөлөгч Х.Зулхаш, Ж.Энхжаргал, А.Серикжан М.Саулеш ЭХ-22.1-1 / Нийтийн албан тушаалтан албан тушаалын байдлаа урвуулан ашиглаж өөртөө давуу байдал бий болгосон/ 2023-02-07 15:35:00 Иргэний танхим Үзэх
5 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш А.Бахытбек - Х.Өрен Т.Фарида, А.Жансерик, С.Аманбек, өмгөөлөгч Х.Зулхаш, Я.Сьезд, Х.Тилеугавал, А.Серикжан, С.Нургайып Б.Ариунбаяр ЭХ-22.1-1/ /Нийтийн албан тушаалтан албан тушаалын байдлаа урвуулан ашиглаж өөртөө давуу байдал бий болгосон/ 2023-02-07 14:30:00 Иргэний танхим Үзэх
6 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш А.Бахытбек - Х.Өрен Т.Фарида, А.Жансерик, С.Аманбек, өмгөөлөгч Х.Зулхаш, Я.Сьезд, Х.Тилеугавал, А.Серикжан, С.Нургайып Б.Ариунбаяр ЭХ-22.1-1/ /Нийтийн албан тушаалтан албан тушаалын байдлаа урвуулан ашиглаж өөртөө давуу байдал бий болгосон/ 2023-02-07 14:30:00 Иргэний танхим Үзэх
7 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Н.Айгерим Орчуулагч Б.Арманбек Х.Өрен Х.Бердихан, өмгөөлөгч Д.Айбек Хууль ёсны төлөөлөгч Р.Жанболат 12.1-1 /Хүчиндэх/ 2023-02-07 14:00:00 Иргэний танхим Үзэх
8 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Н.Айгерим - Я.Дина Н.Ууганбаяр, өмгөөлөгч Х.Зулхаш Л.Владимир, өмгөөлөгч Д.Айбек ЭХ-11.6-1 /ХҮний эрүүл мэндэд хөнгөн хохирол учруулах/ 2023-02-07 13:30:00 Иргэний танхим Үзэх
9 Н.Туяа, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Н.Айгерим - Р.Гүлбарим Холбогдогч Ж.Жардембек Ө.Гүлшаш ЗтХ-5.4-4.1, 4.2, 6.20-7 //Гэр бүлийн хамаарал бүхий харилцаатай хүнийг зодсон, хүсэлт зоригийнх нь эсрэг тодорхой үйлдэл хийхгүй байхыг албадсан/, 6.20-7 /Хүүхдийн дэргэд хүчирхийлэл үйлдсэн/ 2023-02-07 13:00:00 Иргэний танхим Үзэх
10 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Н.Айгерим - Б.Баярмагнай Х.Дөрбетхан, өмгөөлөгч Х.Бакен Х.Берикбол ЭХ-22.1-1 2023-01-20 08:30:00 Иргэний танхим Үзэх
11 С.Өмирбек, Д.Көбеш, М.Нямбаяр Б.Арманбек Х.Өрен Е.Кадирбек, хууль ёсны төлөөлөгч З.Ербол, өмгөөлөгч С.Нургайып М.Тэмүүжин, хууль ёсны төлөөлөгч С.Цэцэгсүрэн, өмгөөлөгч К.Ержан ЭХ 11.6-1 2023-01-06 09:30:00 Иргэний танхим Үзэх
12 С.Өмирбек, Д.Көбеш, М.Нямбаяр Б.Арманбек Я.Дина Т.Махсат, өмгөөлөгч А.Серикжан А.Алтантуяа, өмгөөлөгч Л.Баярсайхан ЭХ 17.3-1 2023-01-06 09:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
13 С.Өмирбек, Д.Көбеш, М.Нямбаяр Т.ЕРКЕГҮЛ Б.Баярмагнай Х.Дөрбетхан, өмгөөлөгч Х.Бакен У.Берикбол ЭХ 22.1-1 2023-01-03 08:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
14 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Н.Айгерим - А.Дорждэрэм Б.Айболат, өмгөөлөгч С.Нургайып, А.Кадирбек Х.Жанболат, өмгөөлөгч С.Алтай Эх-13.10-2.2 2022-12-30 16:30:00 Иргэний танхим Үзэх
15 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Н.Айгерим - Я.Дина Т.Махсат, өмгөөлөгч А.Серикжан А.Алтантуяа, өмгөөлөгч Л.Баярсайхан ЭХ-17.3-1 2022-12-30 16:00:00 Иргэний танхим Үзэх
16 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Н.Айгерим - Р.Гүлбарим А.Адилбек, өмгөөлөгч С.Нургайып Ч.Баттуяа ЗтХ-5.3-1 2022-12-30 15:30:00 Иргэний танхим Үзэх
17 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Н.Айгерим Б.Жанерке Р.Гүлбарим Х.Армандых - ЗтХ-14.7-5 2022-12-30 15:00:00 Иргэний танхим Үзэх
18 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Н.Айгерим - Р.Гүлбарим М.Майор - ЗтХ-14:7-5 2022-12-30 14:30:00 Иргэний танхим Үзэх
19 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Н.Айгерим Р.Гүлбарим Т.Мейрамбек Х.Харашаш ЗтХ-5.4-4.1, 4.3, 6.20-7 2022-12-30 13:30:00 Иргэний танхим Үзэх
20 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Н.Айгерим Б.Жанерке Р.Гүлбарим Холбогдогч Х.Байболат З.Сабила ЗтХ-5.4-4.1, 4.2 2022-12-30 13:00:00 Иргэний танхим Үзэх

Нийт: 324 мэдээ байна.