# Шүүгч, Шүүх бүрэлдэхүүн Нарийн бичгийн дарга Орчуулагч, Хэлмэрч Прокурор Шүүгдэгч, түүний өмгөөлөгч Хохирогч, түүний өмгөөлөгч, иргэний нэхэмжлэгч Холбогдсон хэрэг Шүүх хуралдаан болох огноо Танхим Тойм
1 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш М.Ердос - Г.Баяраа Холбогдогч Х.Берикбол - ЗтХ-14.7-5.1 2024-05-03 13:30:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
2 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш М.Ердос - Р.Гүлбарим Холбогдогч Х.Жазылбек Х.Нуржан ЗтХ-4.2-4.1, 6.20-7 2024-04-19 10:30:00 Иргэний танхим Үзэх
3 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш М.Ердос А.Ахмерей Р.Гүлбарим Холбогдогч Х.Маратбек Г.Ахбота ЗтХ-5.4-4-4.2, 6.20-7 2024-04-19 10:00:00 Иргэний танхим Үзэх
4 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш М.Ердос - Р.Гүлбарим Холбогдогч М.Дуанбек Хохирогч К.Гүлболд, өмгөөлөгч А.Серикжан ЗтХ-5.2-1-1.1 2024-04-19 09:30:00 Иргэний танхим Үзэх
5 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш М.Ердос А.Ахмерей А.Дорждэрэм А.Данабек, Ж.Акбар, С.Нурсултан, С.Жоламан, хууль ёсны төлөөлөгч Р.Аманкелди, Х.айнур, М.Касиран, А.Гарыш, өмгөөлөгч С.Алтай, С.Тилеуберди, С.нургайып, А.Серикжан, А.Кадирбек А.Тасхын, хууль ёсны төлөөлөгч Н.Бахытгүл ЭХТА-ийн 11.1-2.1 2024-04-19 08:30:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
6 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш М.Ердос А.Ахмерей А.Дорждэрэм А.Данабек, Ж.Акбар, С.Нурсултан, С.Жоламан, хууль ёсны төлөөлөгч Р.Аманкелди, Х.айнур, М.Касиран, А.Гарыш, өмгөөлөгч С.Алтай, С.Тилеуберди, С.нургайып, А.Серикжан А.Тасхын, хууль ёсны төлөөлөгч Н.Бахытгүл ЭХ-11.1-2.1 дэх хэсэг 2024-04-05 15:00:00 Иргэний танхим Үзэх
7 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш А.Бахытбек А.Ахмерей Д.Аянагүл Ш.Асет, А.Нурмухамед, Х.Сейлбек, З.Ахтилек, хууль ёсны төлөөлөгч Р.хадылбек, Х.Назгүл, өмгөөлөгч С.Тилеуберди, С.Нургайып, Х.Зулхаш, Т.Бахыт, М.Сакен, Ш.Ерханат ЭХ-18.7-2 дахь хэсэг 2024-04-05 14:30:00 Иргэний танхим Үзэх
8 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Н.Айгерим А.Ахмерей Д.Аянагүл Б.Гүлжаукар, Ж.Алтан, өмгөөлөгч С.Алтай, С.Нургайып Б.Гүлжаукар, Ж.Алтан ЭХ-11.6-1 дэх хэсэг 2024-04-05 14:00:00 Иргэний танхим Үзэх
9 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш А.Бахытбек - Д.Аянагүл М.Айболат С.Серикжан, хууль ёсны төлөөлөгч А.Саулетхан ЭХ-11.6-1 дэх хэсэг 2024-04-05 13:30:00 Иргэний танхим Үзэх
10 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш А.Бахытбек А.Ахмерей Р.Гүлбарим Холбогдогч Т.Тилеухан - ЗтХ-14.7-5.1 дэх хэсэг 2024-04-05 13:00:00 Иргэний танхим Үзэх
11 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш А.Бахытбек - Р.Гүлбарим Холбогдогч К.Серикбол А.Гэрэл ЗтХ-5.4- 4.2 дахь хэсэг, 6.20 дугаар зүйлийн 7 дахь хэсэг 2024-04-05 11:30:00 Иргэний танхим Үзэх
12 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш А.Бахытбек - Р.Гүлбарим Холбогдогч З.Нагибат К.Серикгүл ЗтХ-5.4- 4.2 дахь хэсэг, 6.20 дугаар зүйлийн 7 дахь хэсэг 2024-04-05 11:00:00 Иргэний танхим Үзэх
13 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш А.Бахытбек А.Ахмерей Р.Гүлбарим Ходбогдогч Н.Нурлан, Н.Муратбек, Х.Кунсауле, өмгөөлөгч Я.Сьезд - ЗтХ-5.4-4.1, 4.2 дахь хэсэг, 6.20 дугаар зүйлийн 7 дахь хэсэг 2024-04-05 10:40:00 Иргэний танхим Үзэх
14 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш А.Бахытбек - Р.Гүлбарим Холбогдогч Ж.Ермек, өмгөөлөгч А.Серикжан - ЗтХ-6.2-11 дэх хэсэг 2024-04-05 10:10:00 Иргэний танхим Үзэх
15 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ А.Дорждэрэм Р.Бердихан, өмгөөлөгч С.Тилеуберди Ж.Роза Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6, 11.7 2024-03-12 14:05:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
16 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ А.Ахмерей А.Дорждэрэм З.Исламбек, С.Халибек нар, өмгөөлөгч С.Алтай, Х.Тилеухавыл, А.Серикжан, С.Нургайып Б.Шынбати Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.1 дүгээр зүйлийн 2 дахь заалт 2024-03-12 13:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
17 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ - А.Дорждэрэм И.Хуантай, С.Бахитхан, өмгөөлөгч С.Алтай, С.Нургайып - Эрүүгийн хуулийн 22.1-1 /Эрх мэдэл, албан тушаалын байдлаа урвуулан ашиглах/ 2024-02-20 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
18 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ А.Ахмерей А.Дорждэрэм Ж.Аманкелди, өмгөөлөгч Т.Бахыт, Д.Хуягбаатар Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч О.Жазира ЭХ-12.1-4 /Хүчиндэх гэмт хэргийг бага насны хүүхдийн эсрэг үйлдсэн/ 2024-02-20 08:30:00 Иргэний танхим Үзэх
19 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ А.Ахмерей Х.Өрен Ж.Аманкелди, өмгөөлөгч Т.Бахыт, Д.Хуягбаатар Хохирогяийн хууль ёсны төлөөлөгч О.Жазира ЭХ-12.1-4 /Хүчиндэх гэмт хэргийг бага насны хүүхдийн эсрэг үйлдсэн/ 2024-02-07 11:00:00 Иргэний танхим Үзэх
20 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ А.Ахмерей Х.Өрен М.Шалхарбек, хууль ёсны төлөөлөгч С.Мурат, өмгөөлөгч С.Нургайып Х.Тилек, хууль ёсны төлөөлөгч Б.Нурболат ЭХ-11.1/ Хүний эрүүл мэндэд хүнд хохирол учруулах/ 2024-02-07 10:30:00 Иргэний танхим Үзэх

Нийт: 399 мэдээ байна.