Мэдээ мэдээлэл


Огноо: 2020-06-29  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

“МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХИЙН СОНГОМОЛ ШИЙДВЭРИЙН ЭМХЭТГЭЛ-V БОТЬ” БҮТЭЭЛД БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН АНХАН БОЛОН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 9 ШИЙДВЭР НИЙТЛЭГДЖЭЭ

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс эрхлэн гаргадаг "Монгол Улсын шүүхийн сонгомол шийдвэрийн эмхэтгэл”-д бүх шатны шүүхийн шүүгчдийн зөвлөгөөнөөс шалгаруулсан шийдвэрийг шүүгч, эрдэмтдийн бүрэлдэхүүнтэй хараат бус ажлын хэсэг шалгаруулж хамгийн өндөр үнэлгээ авсан

Огноо: 2020-06-26  |  Ангилал: reportevleruulen Дэлгэрэнгүй

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ ДЭХ ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАГЧИЙН 2020 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН МЭДЭЭ

Баян-Өлгий аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлагч 2019 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрөөс 2020 оны 06 дүгээр сарын 22-ны өдөр хүртэл хагас жилийн байдлаар нийт 377 өргөдөл хүлээн авснаас 56 өргөдлийг уригдах талын хая

Огноо: 2020-06-26  |  Ангилал: reporteruu Дэлгэрэнгүй

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2020 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ

Баян-Өлгий аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 2020 оны 2 дугаар улиралд өмнөх оны үлдэгдэл 16 хэрэгт нэмж 143 эрүүгийн хэрэг хүлээн авч, шийдвэрлэвэл зохих нийт 159 эрүүгийн хэргээс 11 хэргийг шүүхийн урьдчилсан хэлэлцүүлгээр мөрдөн б

Огноо: 2020-06-26  |  Ангилал: reportzakhirgaa Дэлгэрэнгүй

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2020 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ

Баян-Өлгий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 2020 оны хагас жилд 41 нэхэмжлэл, хэргийг шинээр хүлээн авч, өмнөх оны үлдэгдэлтэй хамт нийт 60 захиргааны хэргээс 42 хэргийг шийдвэрлэж, 18 хэргийн үлдэгдэлтэй байна. Үүнийг 2019 оны хагас жилтэ

Огноо: 2020-06-26  |  Ангилал: reportirgen Дэлгэрэнгүй

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2020 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ

Баян-Өлгий аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх нь 2020 оны хагас жилд нийт 835 нэхэмжлэл хүлээн авч, өмнөх оны үлдэгдэл 84 иргэний хэрэгтэй хамт нийт 919 иргэний хэргээс 46 нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзаж, 7 нэхэмжлэлийг буцааж,