Мэдээ мэдээлэл
Огноо: 2020-01-20  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ШҮҮГЧ С.ӨМИРБЕК “ХҮНИЙ ЭРХЭМ ЧАНАР БА ХҮНДЛҮҮЛЭХ ЭРХ”, “ХӨДӨЛМӨРИЙН ХАМТЫН БА ГАНЦААРЧИЛСАН МАРГААН” СЭДВЭЭР МЭДЭЭЛЭЛ ӨГЛӨӨ БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР

Баян-Өлгий аймгийн Үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо, Friedrich-Ebert-Stiftung Mongolia /Фридрих Эбертийн сан/ байгууллагатай хамтран 2020 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдөр аймгийн төвд зохион байгуулсан “Зохистой хөдөлмөр ба орон нутгийн иргэдийн хөдөлмөрлөх эрх”

Огноо: 2020-01-20  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

БАЙГУУЛЛАГЫН БОЛОН ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ АРГАЧЛАЛ СЭДЭВТ СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

Төрийн албаны тухай хууль шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулан төрийн жинхэнэ албан хаагч хууль тогтоомж болон албан тушаалын тодорхойлолтод заасан чиг үүргээ үр дүнтэй хэрэгжүүлэх зорилгоор гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж ажиллахаар болсон билээ.

Огноо: 2020-01-20  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХ, ШҮҮГЧИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТАЛААР УУЛЗАЛТ ХИЙЛЭЭ

Баян-Өлгий аймаг дахь Цагдаагийн газрын Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн “Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах” хэсгийн албан тушаалтнууд тус аймгийн шүүхийн Тамгын газартай 2020 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдөр хийсэн уулзалтаар шүүхийн Тамгын газар, Ц

Цааш нь

Иргэн танд

Иргэн таны эрх ашиг зөрчигдсөн гэж үзвэл шүүхэд хэрхэн хандах мөн шүүхтэй болон шүүхийн захиргааны ажилтантай холбоотой санал, хүсэлт байвал дараах талбараас мэдээлэл авна уу.

Та шүүхэд итгэдэг үү?