БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2023 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ

  • 2023-06-30

Иргэний хэргийн мэдээ:

Баян-Өлгий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх 2023 оны эхний хагас жилийн байдлаар /2022 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрөөс 2023 оны 06 дугаар сарын 20-ний өдөр хүртэл/ 80 иргэний хэргийг хянан шийдвэрлэжээ. Уг шийдвэрлэсэн 80 хэргийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал 10 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.

Давж заалдах шатны шүүх 2023 оны эхний хагас жилийн байдлаар анхан шатны шүүхээс шилжүүлсэн нийт 91 хэргийг хүлээж авсан ба шийдвэрлэсэн 80 иргэний хэргээс 38 хэргийн анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээж, 22 хэргийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулж, 20 хэргийн шийдвэрийг хүчингүй болгож шийдвэрлэжээ.

Эрүүгийн хэргийн мэдээ:

Тус шүүх 2023 оны эхний хагас жилийн байдлаар эрүүгийн 23 хэргийг хянан шийдвэрлэсэн бөгөөд үүнийг 2022 оны эхний хагас жилтэй харьцуулбал 4,1 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна.  

2023 оны 06 дугаар сарын 20-ний өдрийн байдлаар давж заалдах шатны шүүх нь анхан шатны шүүхээс шилжүүлсэн 27 хэргийг хүлээн авч, нийт 23 эрүүгийн хэргийг шийдвэрлэснээс 14 хэргийн шийтгэх тогтоолыг хэвээр үлдээж, 6 хэргийн шийтгэх тогтоолд өөрчлөлт оруулж, 3 хэргийн шийтгэх тогтоолыг хүчингүй болгож шийдвэрлэсэн байна.

Зөрчлийн хэргийн мэдээ:

Баян-Өлгий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх 2023 оны эхний хагас жилийн байдлаар зөрчлийн 26 хэргийг хүлээн авч, 21 хэргийг давж заалдах журмаар хянан шийдвэрлэсэн бөгөөд үүнийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал 66,6 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.  2023 оны 06 дугаар сарын 20-ний өдрийн байдлаар давж заалдах шатны шүүхээр нийт 21 зөрчлийн хэргийг шийдвэрлэснээс 18 хэргийн шийтгэврийг хэвээр үлдээж, 1 хэргийн шийтгэвэрт өөрчлөлт оруулж, 2 хэргийн шийтгэврийг хүчингүй болгож шийдвэрлэжээ.

 

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР

2023-06-29