Image

ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН БИЕЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

Баян-Өлгий аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхээс 2022 оны 01, 02 дугаар сард 131 гүйцэтгэх хуудас бичигдэж, Баян-Өлгий аймаг дахь Шүүх


Image

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2022 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ ТОВЧ МЭДЭЭ

Баян-Өлгий аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 2022 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар 317 хэрэг, нэхэмжлэл хүлэ


Image

ГЭР БҮЛИЙН ХОЛБОГДОЛТОЙ ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ /2021 ОН/

Баян-Өлгий аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 2021 оны бүтэн жилийн байдлаар нийт 1057 хэрэг шийдвэрлэсНийт: 17 мэдээ байна.