Image

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2022 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ ТОВЧ МЭДЭЭ

Баян-Өлгий аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 2022 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар 317 хэрэг, нэхэмжлэл хүлэ


Image

ГЭР БҮЛИЙН ХОЛБОГДОЛТОЙ ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ /2021 ОН/

Баян-Өлгий аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 2021 оны бүтэн жилийн байдлаар нийт 1057 хэрэг шийдвэрлэс


Image

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2021 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ

Баян-Өлгий аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 2021 оны эхний хагас жилийн байдлаар 574 хэрэг, нэхэмжлэл хүлээн авч, өмнөх оны үлдэгдэл 144


Image

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2020 ОНЫ III УЛИРЛЫН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ

Баян-Өлгий аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх нь 2020 оны 3 дугаар улирлын байдлаар нийт 1085 нэхэмжлэл хүлээн авч, өмнөх оны үлдэгдэл 84 иргэний хэрэг, шилжиж ирсэн 1, давж заалдах болон хяналтын шатны шүүхээс дахин хэлэлцүүлэхээр буНийт: 14 мэдээ байна.