Image

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2021 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ

Баян-Өлгий аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 2021 оны эхний хагас жилийн байдлаар 574 хэрэг, нэхэмжлэл хүлээн авч, өмнөх оны үлдэгдэл 144


Image

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2020 ОНЫ III УЛИРЛЫН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ

Баян-Өлгий аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх нь 2020 оны 3 дугаар улирлын байдлаар нийт 1085 нэхэмжлэл хүлээн авч, өмнөх оны үлдэгдэл 84 иргэний хэрэг, шилжиж ирсэн 1, давж заалдах болон хяналтын шатны шүүхээс дахин хэлэлцүүлэхээр бу


Image

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2020 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ

Баян-Өлгий аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх нь 2020 оны хагас жилд нийт 835 нэхэмжлэл хүлээн авч, өмнөх оны үлдэгдэл 84 иргэний хэрэгтэй хамт нийт 919 иргэний хэргээс 46 нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзаж, 7 нэхэмжлэлийг буцааж,


Image

ШҮҮН ТАСЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ 2020.03.02

ШҮҮН ТАСЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ 2020.03.02Нийт: 17 мэдээ байна.