Image

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2021 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ

Баян-Өлгий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх 2021 оны эхний хагас жилийн байдлаар /2020 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрөөс 2021 оны


Image

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2020 ОНЫ III УЛИРЛЫН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ

Баян-Өлгий аймгийн Эрүү, иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх нь 2020 оны 3 дугаар улиралд буюу 2019 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрөөс 2020 оны 09 дугаар сарын 22-ны өдрийн байдлаар 70 иргэний хэргийг хянан шийдвэрлэжээ. Үүнийг өмнөх оны мөн үетэй ха


Image

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2020 ОНЫ 2 ДУГААР УЛИРЛЫН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ

Баян-Өлгий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх 2020 оны 2 дугаар улиралд /2019 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрөөс 2020 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдрийн байдлаар/ 50 иргэний хэргийг хянан шийдвэрлэж үүнийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал


Image

2020 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРАЛД БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2020 ОНЫ I УЛИРЛЫН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ

Баян-Өлгий аймгийн давж заалдах шатны шүүх нь 2020 оны 1 дүгээр улиралд буюу 2019 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрөөс 2020 оны 3 дугаар сарын 20-ны өдрийн байдлаар 24 иргэний хэргийг хянан шийдвэрлэсэн байна. Үүнийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал 9 хэргэ


Image

ШҮҮН ТАСЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ 2020.03.02

ШҮҮН ТАСЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ 2020.03.02Нийт: 18 мэдээ байна.