Шүүгчдийн танилцуулга

ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧ ХАЛАМХАНЫ МЕЙРАМБЕК

 

1978 онд Баян-Өлгий аймгийн Өлгий суманд төрсөн.

2001 онд "Улаанбаатар эрдэм" Хууль зүйн дээд сургуулийг эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн, хуульч.

Монгол Улсын Шүүхийн шүүгчийн "Дөтгөөр түшээ" зэрэг дэвтэй.

2001-2006 онд Баян-Өлгий аймаг дахь Сум дундын шүүхэд шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга, шүүгчийн туслах,

2006-2013.12.18 онд Баян-Өлгий аймаг дахь Сум дундын шүүхийн шүүгч,

2013.12.18-2015.06.30 онд Сум дундын 2 дугаар шүүхийн шүүгч,

2015.06.30-2015.12.23 онд Баян-Өлгий аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч,

2015 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрөөс эхлэн Баян-Өлгий аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий

шүүгчээр Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2015 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн 189 дугаар зарлигаар томилогдон ажиллаж байна. 

 

 ШҮҮГЧ БАТБАЙН МАНГИЛИК

1975 онд Баян-Өлгий аймгийн Өлгий суманд төрсөн.

1993 онд Баян-Өлгий аймгийн Багшийн коллежийг багш, 1999 онд Монгол Улсын Их Сургуулийн Хууль зүйн сургуулийг эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн, хуульч.

Орос, англи хэлтэй.

Монгол Улсын Шүүхийн шүүгчийн "Гутгаар түшээ" зэрэг дэвтэй.

1993-1994 онд Өлгий сумын хүүхдийн 8 дугаар цэцэрлэгт багш,

1999-2000 онд Баян-Өлгий аймгийн Өмгөөлөгчдийн салбар зөвлөлд өмгөөлөгч,

2000-2002 онд Баян-Өлгий аймаг дахь Сум дундын шүүхэд шүүгчийн туслах, шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга,

2002-2005 онд Баян-Өлгий аймаг дахь Сум дундын шүүхийн шүүгч,

2005-2013.12.18 онд Баян-Өлгий аймаг дахь Сум дундын шүүхийн Ерөнхий шүүгч,

2013.12.18-2015.06.30 онд Сум дундын 2 дугаар шүүхийн шүүгч,

2015 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрөөс эхлэн Баян-Өлгий аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчээр Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2015 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн 111 дугаар зарлигаар томилогдон ажиллаж байна. 

Хууль зүйн ухааны магистр. 

 

 ШҮҮГЧ КАДИРБЕКИЙН БҮЛДИРГЕН

1977 онд Баян-Өлгий аймгийн Өлгий суманд төрсөн.

1996 онд Үйлдвэр худалдааны коллеж,

2001 онд "Их засаг" Хууль зүйн дээд сургуулийг эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн, хуульч.

Монгол Улсын Шүүхийн шүүгчийн "Дөтгөөр түшээ" зэрэг дэвтэй.

2002 онд Баян-Өлгий аймгийн шүүхийн архив, бичиг хэргийн эрхлэгч,

2002-2007 онд Баян-Өлгий аймаг дахь Сум дундын шүүхийн шүүгчийн туслах, шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга,

2007-2013.12.18 онд Баян-Өлгий аймаг дахь Сум дундын шүүхийн шүүгч,

2013.12.18-2015.06.30 онд Сум дундын 2 дугаар шүүхийн шүүгч,

2015 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрөөс эхлэн Баян-Өлгий аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчээр Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2015 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн 111 дугаар зарлигаар томилогдон ажиллаж байна. 

  

ШҮҮГЧ АВУТАЛИВЫН ЖАРХЫНГҮЛ 

1980 онд Баян-Өлгий аймгийн Дэлүүн суманд төрсөн. 2004 онд Монгол Улсын Батлан Хамгаалахын Их Сургуулийг эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн, хуульч.

2005.07.15-2005.11.04 онд Баян-Өлгий аймгийн Өмгөөлөгчдийн салбар зөвлөлд өмгөөлөгч

2005.11.04-2007.01.08 онд Баян-Өлгий аймгийн шүүхийн орчуулагч

2007.01.08-2013.12.23 онд Баян-Өлгий аймаг дахь Сум дундын шүүхийн Ерөнхий шүүгчийн туслах

2013.12.23-2015.06.30 онд Сум дундын 2 дугаар шүүхийн Ерөнхий шүүгчийн туслах

2015.06.30-2015.10.29 онд Баян-Өлгий аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгчийн туслах 2015 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдрөөс эхлэн Баян-Өлгий аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчээр Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2015 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдрийн 167 дугаар зарлигаар томилогдон ажиллаж байна.